83/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về chủ trương đầu tư Dự án Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (Giai đoạn II); Nhà Trưng bày “Nội dung nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam” (Trung tâm Chiếu phim Quốc gia)

Ngày 23 tháng 12 năm 2011, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về chủ trương đầu tư Dự án Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (Giai đoạn II); Dự án đầu tư Trưng bày nội dung nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam (Trung tâm Chiếu phim Quốc gia). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục Thể thao, Cục Điện ảnh, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe các Chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai các Dự án, ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Dự án Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (Giai đoạn II)

- Giao Tổng cục Thể dục thể thao chỉ đạo Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu hồi về ngân sách Nhà nước kinh phí đầu tư đền bù giải phóng mặt bằng và san nền tiểu dự án bãi đỗ xe Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Giai đoạn I- Khu liên hợp Thể thao quốc gia đã bàn giao công trình cho Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Nhất trí việc cải tạo, nâng cấp khu nhà Olympic thành khu nhà làm việc của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Nguồn kinh phí thực hiện dự án này từ nguồn vốn tự có của đơn vị.

- Giao Tổng cục Thể dục thể thao, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia làm việc với nhà đầu tư Hàn Quốc đang khảo sát, nghiên cứu đầu tư hạng mục đua xe lòng chảo theo hình thức xã hội hóa đầu tư tại 02 địa điểm là Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam để lựa chọn phương án đầu tư nhằm giảm áp lực nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

+ Phương án 1: Đầu tư tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (tại Mỹ Đình, Hà Nội). Giao Tổng cục Thể dục thể thao, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia trên cơ sở quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành làm việc với phía đối tác để đề xuất phương thức liên doanh liên kết, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư. 

+ Phương án 2: Nếu nhà đầu tư còn chưa thống nhất đối với việc đầu tư tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam giới thiệu địa điểm trên địa bàn của Làng để đầu tư hạng mục đua xe lòng chảo theo hình thức xã hội hóa đầu tư, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư.

- Đồng ý chủ trương xã hội hóa sân tập Tennis, các môn thể thao ngoài trời, các tổ hợp dịch vụ trên cơ sở phù hơp quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để liên doanh, liên kết để giảm áp lực nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

- Giao Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia phối hợp với các cơ quan liên quan để trình có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng các khu đất còn lại của Khu Liên hợp theo phương án “cuốn chiếu” và sử dụng quỹ đất liên doanh liên kết để tạo kinh phí giải phóng mặt bằng.

- Năm 2012, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên. Để tạo điều kiện nguồn thu và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lich đồng ý chủ trương đầu tư, cải tạo sửa chữa một số hạng mục công trình, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần như sau:

+ Sửa chữa, cải tạo mặt sân cỏ bóng đá và đường chạy thuộc Sân vận động Trung tâm.

+ Đầu tư hạng mục Bể bơi bốn mùa thuộc Khu thể thao dưới nước.

- Trong điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn, tạm dừng đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xin Chủ tương đầu tư Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (Giai đoạn II) bằng ngân sách nhà nước từ nguồn đầu tư mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đối với một số hạng mục công trình chính của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.

2. Dự án đầu tư Nhà Trưng bày “Nội dung nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam” (Trung tâm Chiếu phim Quốc gia)

Dự án Nhà Trưng bày “Nội dung nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam” dừng triển khai bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Về cơ bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương và nội dung điều chỉnh công năng sử dụng, huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư thực hiện Dự án Nhà Trưng bày “Nội dung nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam”, phù hợp với thực tế hoạt động của Trung tâm, đẩy mạnh dịch vụ văn hóa, điện ảnh-du lịch nhằm phát triển của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia như thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân thủ đô. Giao cho Trung tâm Chiếu phim Quốc gia hoàn chỉnh điều chỉnh Dự án Nhà Trưng bày “Nội dung nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam” gồm thiết kế, dự toán và phương án huy động nguồn vốn xã hội hóa đầu tư trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

- Thống nhất chủ trương liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh nhằm thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tư và tạo nguồn thu của đơn vị. Đồng ý nguyên tắc với đề xuất của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia về phương án sử dụng, khai thác và liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh đối với các hoạt động của Dự án. Giao  Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Trung tâm Chiếu phim Quốc gia hoàn thiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), TTH (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác