869/TB-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Về việc triệu tập các địa phương, đơn vị tham gia Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII - 2010 tại tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Quyết định số 3359/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ  trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tháng 4 năm 2010 tại tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở Kế hoạch tổng thể về nội dung, yêu cầu việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ của Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII tại tỉnh Phú Thọ được Ban Tổ chức phê duyệt; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Ngày hội ra thông báo về việc triệu tập các địa phương, đơn vị tham gia Ngày hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI:

1. Đối tượng: Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII tại tỉnh Phú Thọ có 09 tỉnh tham gia: Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lạng Sơn

2. Thời gian: Từ ngày 14/4 hoạt động đến hết ngày 17/4/2010 (không kể ngày đi và về).

3. Địa điểm:

- Sân Trung tâm Lễ hội, khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ.

-TP Việt Trì

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀY HỘI:

1. Lễ khai mạc: (Có kịch bản  riêng).

Lễ khai mạc Ngày hội được gắn với lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần-2010.

* Thời gian: 20h00 ngày 14/4/2010 (tức ngày 01/3 Âm lịch)

* Địa điểm: Sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng.

* Nội dung: (Theo kịch bản được duyệt)

Lễ khai mạc được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

2. Lễ bế mạc, tổng kết: (Có kịch bản riêng)

* Thời gian: 20h00 ngày 17/4/2010 (tức ngày 04/3 Âm lịch)

* Địa điểm: Sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng .

* Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Văn hoá dân tộc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội.

* Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ.

- Nội dung chính:

- Tổng kết các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII - 2010.

- Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho các cá nhân và đơn vị đã tích cực tham gia Ngày hội.

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc chào mừng thành công của Ngày hội.

- Trao cờ đăng cai Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII - 2012 cho tỉnh Tuyên Quang (đơn vị đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII-năm 2012).

3. Hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng

a. Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn, giới thiệu trang phục các dân tộc vùng Đông Bắc.

- Thời gian: 02 buổi, tối 15 và tối 16/4/2010.

- Địa điểm: Sân khấu - Khu liên hợp TDTT tỉnh (đường Hùng Vương - phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hoá dân tộc và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị thực hiện: Đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh vùng Đông Bắc.

- Nội dung: Mỗi tỉnh tham gia một chương trình ca - múa - nhạc dân gian và trình diễn, giới thiệu trang phục dân tộc (thời lượng không quá 40 phút).

Trong đó:

+ Chương trình ca - múa - nhạc dân gian (thời lượng 30 phút)  + Trình diễn, giới thiệu trang phục dân tộc (thời lượng 10 phút) Các tỉnh bốc thăm biểu diễn theo thứ tự từ 1 đến 9. Tối 15/4 có 05 tỉnh biểu diễn, tối 16/4 có 04 tỉnh biểu diễn).

* b. Trại văn hoá

- Thời gian: Từ ngày 14/4/2010 đến hết ngày 17/4/2010 (dựng xong trại trước ngày 13/4/2010).

- Địa điểm: Sân Đồng Cả (sau nhà Luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ - đường Hùng Vương - Thành phố Việt Trì).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hoá Dân tộc và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

- Đơn vị thực hiện: Đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh vùng Đông Bắc.

Mỗi tỉnh tham gia Ngày hội được bố trí một khu đất với diện tích 100m2 để dựng trại văn hoá và 01 gian trưng với diện tích 9m2 bày quảng bá du lịch.

13 trại văn hóa của các huyện, thành, thị được bố trí một khu đất với diện tích 100m2 và 01 gian trưng bày, quảng bá các thành tựu KT-XH của địa phương với diện tích 9m2.

Nội dung trưng bày trong trại văn hóa và khu vực trại, các tỉnh thực hiện theo điểm b, mục 1.2 Kế hoạch số 4380/KH-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tại tỉnh Phú Thọ.

c. Trình diễn lễ hội truyền thống (Thời lượng không quá 30 phút)

Thời gian: Từ 13h00 đến 16h30 ngày 15/4/2010.

từ 7h30 – 11h00 ngày 16/4/2010 Hội đồng thẩm định sẽ tổ chức chấm điểm từng đơn vị theo vị trí dựng trại từ 1 đến 9.

- Địa điểm: Khu vực tổ chức hội trại.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hoá Dân tộc và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị thực hiện: Đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh vùng Đông Bắc.

- Nội dung:

+ Mỗi tỉnh chọn một lễ hội tiêu biểu truyền thống (có thể là một nghi lễ, một nghi thức, một trích đoạn trong lễ hội) thể hiện một phong tục tập quán, lề lối sinh hoạt của gia đình hoặc cộng đồng dân tộc để trình diễn.

+ Giới thiệu lễ hội truyền thống có thuyết minh nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung, tiến trình của lễ hội và các trò chơi dân gian truyền thống.

d. Trình diễn diễn xướng văn hoá dân gian (Thời lượng không quá 20 phút)

- Thời gian: Ngày 15/4/2010.

- Địa điểm: Tại trại văn hóa của mỗi tỉnh, đơn vị.

- Nội dung:

Mỗi tỉnh tham gia một chương trình diễn xướng văn hoá dân gian. Các diễn xướng phải mang đậm nét văn hoá đặc trưng tiêu biểu của mỗi địa phương, khuyến khích ưu tiên những diễn xướng độc đáo mang tính nghệ thuật truyền thống cao, những sưu tầm phát hiện mới, đặc biệt là những chương trình, tiết mục do nghệ nhân là người dân tộc thiểu số biểu diễn.

- Thời gian trình diễn diễn xướng của từng tỉnh do Ban tổ chức sắp xếp cụ thể, sẽ thông báo sau.

đ. Giới thiệu ẩm thực dân gian

- Thời gian: Từ ngày 14/4/2010 đến ngày 17/4/2010.

- Địa điềm: Tại trại văn hỏa của mỗi tỉnh, đơn vị.

- Nội dung:

Mỗi tỉnh giới thiệu một số món ăn truyền thống hoặc một số đồ uống đặc trưng tiêu biểu của địa phương mình thông qua bàn tay chế tác tài hoa của các nghệ nhân tại trại văn hoá của đơn vị.

4. Hoạt động Thể dục thể thao

Các nội dung hoạt động thể thao diễn ra theo kế hoạch và điều lệ của Ngày hội do Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch ký ban hành, gồm:

a. Kéo co

b. Đẩy gậy

c Bắn nỏ

d. Cờ tướng

đ. Vật dân tộc

5. Kinh phí thực hiện: Theo chế độ tài chính hiện hành.

*Lưu ý: Đối với hoạt động văn hoá nghệ thuật quần chúng, các tỉnh tham gia Ngày hội xây dựng chương trình bằng tờ gấp rồi gửi về Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định Ngày hội trong buổi bốc thăm lịch hoạt động.

Trên cơ sở của thông báo triệu tập này, căn cứ Kế hoạch Ngày hội, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức Ngày hội, chủ động xây dựng chương trình đảm bản yêu cầu về nội dung, điều kiện và an toàn trong quá trình thực hiện, góp phần tích cực để Ngày hội thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để báo báo):

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Ban Tuyên giáo TW. Ban Dân vận TW.

Hội đồng dân tộc Quốc hội, Uỷ ban Dân tộc;

- Sở VHTTDL các tỉnh khu vực Đông Bắc:

-Các Vụ, Cục đơn vị liên quan;

-Lưu : VT. Vụ VHDT- Hg40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác