86/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 86/TB-VP ngày 11 tháng 3 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013

Ngày 31 tháng 01 năm 2013, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 (AdAsia 2013).

Tham dự phiên họp có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (Thường trực Ban Chỉ đạo) và các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã báo cáo những công việc đã triển khai từ sau cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (tháng 8/2012), cụ thể:

- Đã bổ sung, hoàn chỉnh  hồ sơ tổ chức, hồ sơ tài trợ để lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

- Đã tiến hành trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ      Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam... về kế hoạch và đề xuất những công việc để các Bộ, ngành hỗ trợ, giúp đỡ.

- Đã đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của Liên đoàn Quảng cáo Châu Á (AFAA) tại Hà Nội để kiểm tra việc tổ chức và thông qua nội dung, chương trình tổ chức của AdAsia 2013.

Sau khi nghe Ban Tổ chức trình bày lộ trình tiếp theo; đề xuất những vấn đề cụ thể để Ban Chỉ đạo hỗ trợ, giúp đỡ và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1. AdAsia 2013 tại Việt Nam là một sự kiện kinh tế, văn hóa lớn trong năm 2013, đề nghị các Bộ, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức theo nhiệm vụ đã phân công tiếp tục quan tâm hỗ trợ để tổ chức thành công AdAsia với nội dung tốt, quảng bá sâu rộng hình ảnh của đất nước, đảm bảo yêu cầu chu đáo, tiết kiệm, khoa học và an toàn.

2. Đề nghị Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO Bộ Ngoại giao và Tổng cục An ninh II Bộ Công an hỗ trợ, giúp đỡ Ban Tổ chức những vấn đề liên quan đến chính trị, an ninh, ngoại giao.

3. Về công tác truyền thông:

- Ban Chỉ đạo sẽ có văn bản đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ một phần về truyền hình trực tiếp; đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các báo, đài đưa tin, viết bài quảng bá.

- Giao Cục Văn hóa cơ sở soạn thảo văn bản để Bộ chỉ đạo các cơ quan báo chí thuộc Bộ tuyên truyền về sự kiện này.

- Đề nghị Ban Tổ chức triển khai các hoạt động quảng bá ở khu vực sân bay quốc tế Nội Bài.

4. Về nội dung, chương trình của AdAsia, đề nghị Ban Tổ chức:

a. Mời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có bài phát biểu chào mừng.

b. Bổ sung vào chương trình, mời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí lịch tiếp xã giao và tặng quà lưu niệm cho các trưởng đoàn thành viên của AFAA.

c. Cần chọn thời điểm, đề tài thích hợp bổ sung diễn giả Việt Nam vào chương trình hội thảo, tọa đàm để các doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam tham gia quảng bá về mình.

d. Tổ chức các hoạt động bên lề Đại hội như: đại biểu gặp gỡ doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam, tham quan một số thắng cảnh, di tích tại Hà Nội và các địa phương lân cận... để tăng cường quảng bá có hiệu quả hình ảnh Việt Nam.

5. Đồng ý với đề xuất và đề nghị Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam làm việc trực tiếp với Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ để đăng ký cho đại biểu tham dự Đại hội được gặp gỡ trực tiếp, chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

6. Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội để phối hợp tổ chức Triển lãm thiết bị và công nghệ quảng cáo (VietAd).

b. Giao Tổng cục Du lịch hỗ trợ Ban Tổ chức có văn bản đề nghị các khách sạn, cơ sở du lịch hỗ trợ cho đại biểu dự AdAsia 2013.

c. Giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Ban Tổ chức dự thảo văn bản của Bộ gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị phối hợp và hỗ trợ tổ chức AdAsia 2013.

7. Về địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Tổ chức cần xem lịch, đăng ký sớm để không trùng với các sự kiện chính trị của Đảng và Nhà nước tổ chức tại đây trong thời điểm diễn ra AdAsia 2013. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Trung tâm Hội nghị quốc gia để đề nghị hỗ trợ giảm giá thuê địa điểm.

8. Ban Tổ chức thiết kế đồ lưu niệm đẹp, độc đáo, có ý nghĩa.

9. Lịch họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lần thứ ba để rà soát tiến độ triển khai công việc, dự kiến trong tháng 3 năm 2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức biết và đề nghị tích cực hỗ trợ triển khai công việc tổ chức AdAsia 2013 được thuận lợi./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Các thành viên BCĐ, BTC;

- Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, THTT, VVD.50.                                                    

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác