877/QĐ-BV

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 877/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Mục đích, ý nghĩa.

- Nhằm duy trì, tăng cường và không ngừng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ở Việt Nam, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đẩy mạnh sự nghiệp thư viện phát triển trong phạm vi cả nước, góp phần tôn vinh nghề thư viện và vị trí của thư viện trong đời sống xã hội.

- Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ mọi mặt (cả vật chất lẫn tinh thần) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho sự nghiệp thư viện Việt Nam và văn hóa đọc ở nước ta ngày càng phát triển.

2. Các hoạt động tuyên truyền.

 

TT

Nội dung công việc

 

     Thực hiện

Đơn vị

 Chủ trì

 

Đơn vị

phối hợp

Thời gian

1

Tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2011 (Nhân ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4)

Vụ Thư viện

 

Thư viện Quốc gia Việt Nam & Hội Thư viện Việt Nam

Tháng 4/2011

2

Tổ chức Cuộc thi đọc sách cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm’’ tại CHDC nhân dân Lào cho tuổi trẻ và thanh niên cách mạng Lào.

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Vụ Thư viện

Tháng 4 và 5/2011

 

3

Xây dựng 01 phim tư liệu (thời lượng khoảng 30 phút) về thư viện phục vụ văn hóa đọc cho cộng đồng ở Việt Nam.

Vụ Thư viện

Đài Truyền hình Trung ương

 

Tháng 6 và 7/2011

 

4

Tổ chức 01 buổi toạ đàm trên truyền hình về thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa đọc đồng ở Việt Nam hiện nay.

Vụ Thư viện Đài Truyền hình Trung ương

 

Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Tháng 8/2011

 

5

Chỉ đạo các Liên hiệp thư viện khu vực tổ chức Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách.

Vụ Thư viện

6 Liên hiệp thư viện khu vực trong cả nước

Cả năm 2011

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác