877/TB-BVHTTDL

TLBT-Chánh VP Nguyễn Thái Bình Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp về công tác xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái” đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

130317092805.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác