880/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 (lần 3)

Ngày 12 tháng 3 năm 2011, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 (Năm Du lịch quốc gia 2011) đã tổ chức họp rà soát tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011.

Chủ trì cuộc họp: Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Đào Tấn Lộc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong BCĐ, BTC và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận.

Sau khi nghe Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức trình bày báo cáo kết quả tổ chức thực hiện và đề xuất những công việc cần triển khai chuẩn bị khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011, ý kiến phát biểu của lãnh đạo tỉnh Phú Yên, các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1. Ban chỉ đạo đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tỉnh Phú Yên, các tỉnh/thành, các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị triển khai các nội dung, kế hoạch thực hiện Năm Du lịch quốc gia 2011. Để đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động đề nghị các đơn vị, các địa phương tiếp tục tăng cường sự phối hợp triển khai các nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng và tiết kiệm theo nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Các hoạt động Năm Du lịch quốc gia triển khai đến tháng 12/2011, do vậy các đơn vị thuộc Bộ, các tỉnh phối hợp rà soát, bố trí các hoạt động hợp lý trong năm, có văn bản báo cáo cho Ban Tổ chức để điều chỉnh kế hoạch chung và thông báo cho các cơ quan thông tấn báo chí.

3. Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ-Phú Yên 2011 để thu hút khách du lịch; huy động nguồn vốn xã hội hoá đảm bảo 60-70% tổng kinh phí tổ chức một số hoạt động.

4. Có kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; Các lễ hội phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật; có chỉ đạo chống nâng giá, ép khách; tổ chức thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau các hoạt động.

5. tỉnh Phú Yên

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao và Cục Hợp tác quốc tế tổ chức đón các đoàn Ngoại giao và đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc và Ấn Độ sang tham gia giao lưu biểu diễn nghệ thuật trong dịp Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011.

-  Tiến hành rà soát, thống kê số lượng khách sạn, nhà nghỉ, ký túc xá các trường và nhà dân (có thể nghỉ trọ), lập danh sách cụ thể để tiện liên hệ khi cần thiết.

- Việc khánh thành và gắn biển một số công trình phải đảm bảo chất lượng để đưa vào khai thác trước ngày 01/4/2011, số công trình còn lại sẽ khánh thành và gắn biển trong năm 2011.

- Phối hợp với các đơn vị của Bộ và Tổng đạo diễn triển khai các nội dung đã được phân công nhất là đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011.

6.  Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn chỉnh, trình duyệt kế hoạch, kinh phí tổ chức hoạt động; sử dụng kinh phí cơ sở vật chất của đơn vị thực hiện các hoạt động hiệu quả, tiết kiệm; tăng cường phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

7. Giao Cục Hợp tác quốc tế đón và làm việc với đoàn nghệ thuật Hàn Quốc tổ chức biểu diễn và bầu chọn cho Vịnh Hạ Long;

8. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Trung tâm Tổ chức biểu diễn; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc đảm bảo hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011 vào tối 01/4/2011.

9. Giao Tổng đạo diễn chủ trì và phối hợp với tỉnh Phú Yên, các đơn vị thuộc Bộ được phân công khẩn trương luyện tập và phục vụ chương trình nghệ thuật như kịch bản đã được phê duyệt.

10. Giao Văn phòng Bộ soạn thảo Văn bản gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hợp tăng thêm chuyến bay các tuyến đi/đến Phú Yên, đặc biệt trong dịp tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011.

11. Không tổ chức Hội thảo quốc gia “Du lịch biển đảo Việt Nam - thời cơ và thách thức” do Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng chuẩn bị; Giao Tổng cục Du lịch Tổ chức hội thảo nội dung này theo kế hoạch.

Bộ VHTTDL thông báo để thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, các tỉnh trong vùng, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- UBND các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ;

-  Các thành viên BCĐ Năm DLQG 2011;

- Các thành viên BTC Năm DLQG 2011;

-  Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTT (40)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác