905/BVHTTDL-VP

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Phối hợp tổ chức “ Ngày hội Gia đình Văn hóa Hà Nội 2010’’ và “Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam"

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

 

Chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, để tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc, nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và thiết thực hưởng ứng sự kiện Việt Nam trình Unesco công nhận "Hoàng thành Thăng Long" là di sản Văn hóa Thế giới; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức:

1. “Ngày hội Gia đình Văn hóa Hà Nội 2010" tổ chức vào tháng 6/2010.

2. "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam thứ VI" tổ chức vào tháng 11/2010 (với chủ đề: Di sản Thăng Long - Hà Nội).

Địa điểm:Trung tâm triển lãm, số 2 Hoa Lư (Vân Hồ), Hà Nội Đây là những hoạt động văn hóa lớn với mục đích giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa gia đình Hà Nội, nét thanh lịch của người Tràng An và giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hoá di sản.Thăng Long - Hà Nội ngàn năm tuổi, khẳng định những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể được gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ và hướng tới xây dựng một Thủ đô hiện đại và giàu bản sắc văn hoá truyền thống, quảng bá tiềm năng du lịch Hà Nội đến với nhân dân thủ đô, đồng bào cả nước, du khách cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo, tạo điều kiện và giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam tổ chức để các hoạt động văn hóa trên thiết thực chào mừng Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-BT (để báo cáo)

-Sở VHTT&DL Hà Nội (phối hợp tổ chức);

-Lưu: VT- VP,TL VHNT, H.08

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác