910/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn

Ngày 15 tháng 3 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác quản lý và tình hình hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Tham dự cuộc họp có tập thể lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận:

1) Trong các ngày 29 tháng 9 năm 2011, ngày 11 tháng 10 năm 2011 và ngày 30 tháng 11 năm 2011, Thứ trưởng đã làm việc với tập thể lãnh đạo Cục, có thông báo và ý kiến kết luận, tuy nhiên hầu hết các nội dung kết luận của Thứ trưởng chưa được Cục triển khai và báo cáo. Yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn có văn bản báo cáo, giải trình về việc chậm không thực hiện kết luận của lãnh đạo Bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/3/2012.

2) Yêu cầu Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẩn trương tổng hợp các ý kiến kết luận của lãnh đạo Bộ, có kế hoạch, lộ trình chi tiết triển khai thực hiện báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/3/2012. (có phân công chi tiết các đồng chí lãnh đạo Cục và các đơn vị chuẩn bị).

3) Cục Nghệ thuật biểu diễn phải thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế, lề lối làm việc của Cục, phân công công việc rõ ràng, điều hành khăng khít, nhịp nhàng, tập thể đoàn kết, nhất trí, chung tay, góp sức thực hiện nhiệm vụ.

4) Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn báo báo, giải trình, đánh giá tác động về một số nội dung trong dự thảo Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu: sự gia tăng về số lượng đối với cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc, cuộc thi người đẹp vùng, ngành, đoàn thể Trung ương, cuộc thi người đẹp cấp tỉnh (tại Điều 18 của dự thảo). Dự thảo chưa làm rõ thẩm quyền, điều kiện việc thay đổi, huỷ giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (trong các trường hợp mưa bão, lụt lội, tình hình chính trị của địa phương nơi tổ chức ảnh hưởng đến nội dung đã cấp phép thì việc xử lý sẽ như thế nào?).

5) Cục Nghệ thuật biểu diễn tập trung thực hiện nghiêm “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” ban hành theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin: thẩm định kỹ hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của các công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật trước khi cấp phép theo thẩm quyền; thẩm định, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung hình thức các chương trình biểu diễn.

6) Chủ động xây dựng kế hoạch định kỳ, đột xuất phối hợp với Thanh tra Bộ và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những vi phạm theo quy định, báo cáo lãnh đạo Bộ kế hoạch phối hợp kiểm tra, thanh tra trước ngày 05/4/2012.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Cục NTBD (để thực hiện);

- Các nhà hát trực thuộc Bộ;

- Các đơn vị liên quan;  

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(30).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác