914/QĐ-BTC

TM. BTC TRƯỞNG BAN-TT, BỘ TT&TT Nguyễn Minh Hồng Theo BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ -

Quyết định V/v ban hành Thể lệ cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016

210716144548.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác