918/BVHTTDL-LVHDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v giữ mức nước hồ Đồng Mô phục vụ tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2016.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
 
Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và một số địa phương có liên quan tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2016, từ ngày 15-19.4.2016 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần hiện thực hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn,  phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời là hoạt động của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Điểm nhấn của sự kiện là Lễ Khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Công bố, trao bằng của UNESCO ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại được tổ chức từ 20h00 - 21h30 ngày 16.4.2016 tại Sân khấu nổi, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và khách quốc tế, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTV4, VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam.
Sân khấu nổi có vị trí đẹp được xây dựng trên hồ Đồng Mô, đã từng được chọn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của quốc gia. Kịch bản của Chương trình nghệ thuật trong Chương trình Khai mạc đã được xây dựng trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế cảnh quan mặt nước hồ Đồng Mô. Tuy nhiên, hiện nay hồ Đồng Mô do Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Sông Tích thuộc UBND Thành phố Hà Nội quản lý, có chức năng tưới tiêu cho diện tích nông nghiệp của gần 70 xã thuộc 2 huyện: Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây của Thành phố Hà Nội nên mức nước hồ không ổn định, vào thời điểm tháng 4 hàng năm mức nước hồ thường rất thấp, có năm xuống mức cốt thấp hơn + 15m.
Để giúp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thành công sự kiện có ý nghĩa này, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp giữ mức nước hồ Đồng Mô ổn định ở cốt > +18m trong thời gian từ 14/4 đến 17/4/2016.
Trân trọng cám ơn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Ngọc Thiện;
- Làng VHDL các dân tộc VN (để biết);
- Công ty TNHH Thủy lợi Sông Tích (để biết và phối hợp);
- Lưu: VT, LVHDL, V.8.
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác