921/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ trưởng VTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 921/BVHTTDL-TV, ngày 25 tháng 03 năm 2013 Về việc Mời tham gia Ngày hội đọc sách Năm 2013

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Hưởng ứng ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), nhằm tốn vinh văn hóa đọc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Ngày hội đọc sách Năm 2013 vào ngày 20 tháng 4 năm 2013 tại Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

- Trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tham gia và hỗ trợ Ban Tổ chức Ngày hội đọc sách Năm 2013 một số hoạt động sau:

1. Tham gia Ban Tổ chức: Cử 01 cán bộ phòng Khoa học công nghệ thông tin tham gia Ban Tổ chức (danh sách gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện) trước ngày 30/3/2013).

2. Tham gia các hoạt động:

a. Thi vẽ tranh theo sách (dành cho học sinh tiểu học -30 em).

b. Thi tìm hiểu kiến thức qua sách báo (dành cho học sinh tiểu và trung học cơ sở -30 em)

c. Thi đọc và việt thu hoạch về cuốn sách em yêu thích (dành cho học sinh trung học cơ sở -30 em).

d. Tổ chức các đội thi và phổ biến thể lệ các cuộc thi tới học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở đã chọn.

Rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để công tác chuẩn bị cho các hoạt động trên đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, TV, QL.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác