934/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới trạm biến áp, lộ cấp điện Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 571/TTr- SVH&TT ngày 04/3/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới trạm biến áp, lộ cấp điện Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, số 58 phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét hồ sơ và ý kiến của Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử giám (Công văn số 25/VMQTG ngày 21/3/2016), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới trạm biến áp, lộ cấp điện Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (gồm các hạng mục: xây mới trạm biến áp tại khuôn viên (khu vườn ươm) di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 01 lộ cáp ngầm trung thế, 04 lộ cáp ngầm hạ thế).
Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, lựa chọn màu sắc phù hợp cho trạm biến áp để tránh tương phản với cảnh quan di tích và triển khai thi công xây dựng các hạng mục đảm bảo an toàn, mỹ quan.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới trạm biến áp, lộ cấp điện Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đế Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác