936/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Ngày 18 tháng 3 năm 2011, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc về tình hình hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Thanh tra, Vụ Thư viện và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Như Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Hạ Long, UBND thành phố Uông Bí, Ban Quản lý di tích trọng điểm tỉnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh báo cáo công tác phát triển văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Quảng Ninh là địa phương có vị trí địa lý, dân số và điều kiện xã hội thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quảng Ninh, các lĩnh vục kinh tế-xã hội của Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hóa, thể thao trọng điểm một cách chất lượng; tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2) Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh năm 2011 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chỉ đạo:

a) Giao Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh làm đầu mối quản lý nhà nước về di tích tại địa phương.

b) Rà soát, quy hoạch các khu, điểm di tích; tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích, lễ hội, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng về giá trị, ý nghĩa của di tích, lễ hội; xử lý nghiêm các hoạt động mê tín dị đoan.

c) Rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy hoạch về quảng cáo. Nghiêm túc thực hiện việc sử dụng tiếng Việt, tiếng nước ngoài tại các biển quảng cáo và tại các khách sạn theo quy định.

d) Xây dựng đề án đầu tư kinh phí xây dựng Thư viện tỉnh; nâng cấp hệ thống thư viện cấp huyện; kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ tại thư viện cấp huyện; thư viện tại các doanh nghiệp; kinh phí mua sách cho thư viện cơ sở.

e) triển khai việc kiểm kê và công bố danh mục di tích; kiểm kê và lựa chọn di sản văn hoá phi vật thể của Tỉnh để đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia; lập và công bố Quy hoạch khảo cổ di tích Quảng Ninh, cắm mốc giới, quy định các khu vực bảo vệ di tích. Xây dựng Bảo tàng Tỉnh thực sự trở thành một trong những trung tâm văn hoá của Tỉnh.

f) Sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn Bộ đã phân bổ và giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm đầu mối triển khai thực hiện. Quan tâm chỉ đạo việc nâng cao chất lượng thẩm định các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí của các Hội đồng chuyên ngành.

g) Xây dựng Chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, quản lý nhà bè, tàu thuyền kinh doanh dịch vụ du lịch trên Vịnh Hạ Long. Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư và đưa vào sử dụng Bảo tàng Sinh thái Hạ Long. Đẩy mạnh cuộc vận động bầu chọn cho Vịnh hạ long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới ở trong và ngoài nước.

h) Khẩn trương hoàn thiện và phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

i) Xây dựng kế hoạch đăng cai tổ chức Lễ công bố 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới vào tháng 11 năm 2011 (nếu Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới).

3) Về các đề nghị cụ thể của Tỉnh:

a) Ủng hộ việc lập Quy hoạch tổng, thể Khu di tích Yên Tử, Khu Lăng mộ nhà trần tại Đông Triều, Khu di tích Chiến Thắng, Bạch Đằng: Đề nghị Tỉnh lập Quy hoạch cụ thể, báo cáo Bộ xem xét, hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đề nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện.

Việc Quy hoạch tổng thể Khu di tích Yên Tử: Đề nghị tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương để tổ chức nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích Yên Tử.

b) Ủng hộ việc đầu tư xây dựng trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao vùng Đông Bắc; Nhà hát Hạ Long: Đề nghị Tỉnh lập dự án có thể, báo cáo Bộ xem xét, hiệp y trình phủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt.

c) Về việc đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp khu vực và thế giới: Đề nghị Tỉnh xây dựng kế hoạch đăng cai các giải đấu giai đoạn 2011-2020, gửi Tổng cục thể dục thể thao xem xét, tổng hợp, báo cáo Bộ trình thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

d) Về việc xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch: trên cơ sở quy hoạch phát triển du lịch, đề nghị Tỉnh rà soát, thống kê các công trình, cơ sở hạ tầng cần được đầu tư, nâng cấp theo thứ tự ưu tiên, trình Bộ xem xét, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư theo quy định.

e) Ủng hộ Tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018: Đề nghị lĩnh có văn bản báo cáo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

f) Về Việc thu phí tham quan Vịnh Hạ Long: Đề nghị Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đề xuất với tỉnh Quảng Ninh phương án thực hiện, đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của Vịnh Hạ Long và quy định của Nhà nước.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh;

- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;

-  Lưu: VT, VP (THTT), NVN 30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác