939/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ trưởng VTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 939/BVHTTDL-TV, ngày 26 tháng 03 năm 2013 Về việc cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Ngày hội đọc sách Năm 2013

Kính gửi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Để tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đọc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 581/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2009; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội đọc sách và Văn hóa đọc năm 2013 nhân ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày 20/4/2013.

Để Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc năm 2013 thành công, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng mời: Bà Lê Thị Bích Hồng –Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban tuyên giáo Trung ương tham gia chỉ đạo Ngày hội Đọc sách nói trên.

Rất mong sự chấp thuận của quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Bà Lê Thị Bích Hồng (để biết);

-Lưu: VT, TV, TS.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác