939/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về tổng kết 10 năm tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC và phối hợp chỉ đạo phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 06 tháng 3 năm 2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Hồng đã đồng chủ trì cuộc họp về tổng kết 10 năm tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC và phối hợp chỉ đạo phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; về phía Thành phố Hồ Chí Minh có lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và truyền thông; Công an Thành phố, Đài truyền hình Thành phố; Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Thành phố, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố, Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả tổ chức ITE HCMC 2014 và dự thảo tổng kết 10 năm tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC, ý kiến của các đại biểu dự họp và của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Nguyễn Thị Hồng, Thứ trưởng kết luận:
1) Về hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
- Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng ổn định, bền vững trong đà tăng trưởng chung của du lịch Việt Nam, để tiếp tục phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thành phố, theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện một số công việc, như sau:
+ Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Cục Du lịch tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1836/KH-BCĐNNVDL ngày 06/6/2014 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch chỉ đạo phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch.
+ Chỉ đạo Sở Du lịch khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
+ Tiếp tục chỉ đạo và có giải pháp hữu hiệu cải thiện môi trường du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch, tăng cường chỉ đạo liên ngành, tuyên truyền, phổ biến đi đôi với trấn áp, xử lý nghiêm, khắc phục tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, cướp giật, xâm hại tài sản khách du lịch, ảnh hưởng đến tâm lý khách du lịch. Thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.
- Thống nhất ban hành và triển khai Kế hoạch phối hợp chỉ đạo phát triển Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015, giao Tổng cục Du lịch, các Cục, Vụ thuộc Bộ, Sở Du lịch Thành phố thực hiện.
- Giao Tổng cục Du lịch tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp trong ngành Du lịch tham gia các sự kiện du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày hội Du lịch lần 11 năm 2015; Liên hoan Ẩm thực Đất phương Nam; Lễ hội Trái cây Nam bộ; Liên hoan Ẩm thực Món ngon các nước lần 10; Tháng khuyến mại, du lịch mua sắm 2015; Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE HCMC 2015.
2) Về dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm tổ chức ITE HCMC
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh và sự nỗ lực, chủ động của Ban Tổ chức ITE HCMC, qua 10 năm tổ chức ITE HCMC đã trở thành sự kiện du lịch quốc gia, hướng tới là hội chợ du lịch quốc tế mang tầm khu vực, đóng góp có trách nhiệm vào việc quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch đến Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh.
- Tính chuyên nghiệp, tầm vóc, quy mô của ITE HCMC ngày càng được nâng lên, phát huy lợi thế thương hiệu ITE HCMC trong quảng bá, xúc tiến du lịch cấp độ quốc gia, quốc tế. Thống nhất nhận định vai trò nhạc trưởng của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương chưa thể hiện rõ trong việc định hướng tầm nhìn, chiến lược phát triển, mục tiêu của ITE-HCMC, do đó mặc dù ITE-HCMC phát triển nhanh nhưng chưa bền vững.
- Để hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm tổ chức ITE HCMC, cần lượng hóa các kết quả, đánh giá hiệu quả mang tính chiều sâu của ITE HCMC đóng góp cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh và du lịch Việt Nam, bổ sung, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, đúc rút bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị. Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo trình lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Thành phố xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch trước ngày 30/3/2015.
- Thống nhất khung cơ cấu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình 10 năm tổ chức ITE HCMC, quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam góp phần vào sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam. Giao Vụ Thi đua, Khen thưởng hướng dẫn, phối hợp với Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25/3/2015.
3) Về phương hướng tổ chức ITE HCMC giai đoạn 2015-2020
- Làm rõ mục tiêu mang tầm quốc gia, quốc tế của ITE HCMC, bổ sung phân tích bối cảnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch qua các hội chợ du lịch trên thế giới, khu vực và Việt Nam;  phân tích, đánh giá thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn; làm rõ hơn mô hình tổ chức; tăng cường, có giải pháp hữu hiệu, phù hợp quảng bá sự kiện ITE HCMC trên thị trường quốc tế; bổ sung làm rõ hơn nguồn lực triển khai, đặc biệt là các nguồn kinh phí theo lộ trình; làm rõ phân công trách nhiệm Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các bên liên quan; cơ chế phối hợp; bổ sung khung thời gian chuẩn bị tổ chức và triển khai kết quả ITE HCM, các diễn đàn để có hiệu quả bền vững, chuyên nghiệp; cơ chế giám sát, kiểm tra trước, trong và sau Hội chợ.
- Giao Tổng cục Du lịch:
+ Phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án tổ chức ITE HCMC giai đoạn 2015-2020 báo cáo lãnh đạo Bộ và lãnh đạo UBND Thành phố trước ngày 30/4/2015.
+ Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam báo cáo đánh giá hiệu quả các Hội chợ du lịch quốc tế tổ chức tại Việt Nam giai đoạn 2010-2014, dự thảo kế hoạch tổ chức các hội chợ du lịch quốc tế, quốc gia tại Việt Nam giai đoạn 2015-2020 với mục tiêu, lộ trình, nguồn lực phù hợp, mang tính hệ thống, cân đối chung, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/4/2015.
4) Về dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội chợ ITE HCMC - 2015
- Dự thảo Kế hoạch cần cập nhật, đánh giá toàn diện tình hình du lịch, các Hội chợ du lịch quốc tế, trong nước năm 2015, đối tượng khách, thị trường đề xuất phương hướng tổ chức, các mục tiêu của ITE HCMC phù hợp năm 2015; cân nhắc về tỷ lệ tăng trưởng quy mô ITE HCMC phù hợp, tập trung cho chất lượng việc kết nối người bán, người mua, hợp tác thành công, có hiệu quả; chú trọng kết hợp công tác quảng bá, truyền thông ITE HCMC với các sự kiện ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của quốc gia và thành phố năm 2015; ưu tiên các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tham gia Hội chợ, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ.
- Thống nhất tiếp tục đưa ITE HCM 2015 là hoạt động được hỗ trợ từ kinh phí Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2015. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch khẩn trương hoàn chỉnh Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2015, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành và thông tin với các địa phương để phối hợp quảng bá, xúc tiến du lịch huy động sự phối hợp nhịp nhàng của Trung ương và địa phương.
- Giao Tổng cục Du lịch đề xuất công văn của Bộ mời Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành tham dự ITE-HCMC 2015 và chỉ đạo cơ quan thường trực Năm du lịch quốc gia Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa - 2015, Kiên Giang 2016, Lào Cai 2017 có kế hoạch quảng bá giới thiệu tại sự kiện ITE 2015, đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam vận động các doanh nghiệp du lịch tham gia ITE HCMC 2015, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/4/2015.
- Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh chuẩn bị nội dung, thủ tục và dự thảo Kế hoạch hợp tác du lịch giữa Bộ và các cơ quan du lịch quốc gia của từng nước ASEAN giai đoạn 2015-2018 dự kiến ký kết trong khuôn khổ ITE HCMC 2015, hưởng ứng tích cực, có trách nhiệm tiến tới Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/5/2015.
- Đề nghị Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch ITE HCMC 2015, đề xuất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trao đổi với Tổng cục Du lịch để phối hợp trình lãnh đạo Bộ xem xét ban hành trước 30/3/2015.
5) Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố tiến độ, kết quả việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Thông báo này trước ngày 15/6/2015.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT,
Vụ KHTC, VP Bộ (để thực hiện);
- Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Hiệp hội Du lịch Việt Nam;
- Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(18).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác