940/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ trưởng VTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 940/BVHTTDL-TV, ngày 26 tháng 03 năm 2013 Về việc Phối hợp Tổ chức Ngày hội đọc sách Năm 2013

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Sau hai năm liên tiếp (2011-2012) tổ chức thành công Ngày hội đọc sách và Văn hóa đọc; năm nay, hưởng ứng ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức Ngày hội trên nhằm tôn vinh Văn hóa Đọc.

Để Ngày hội được tổ chức thành công, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tham gia phối hợp tổ chức Ngày hội đọc sách và Văn hóa đọc năm 2013, cụ thể;

-Cử đại diện Lãnh đạo Sở tham gia Ban Chỉ đạo;

-Tạo điều kiện để Ngày hội Đọc sách được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày 20/4/2013.

-Chỉ đạo Thư viện Hà Nội tham gia một số hoạt động trong ngày hội theo phân công của Ban Tổ chức;

Mặt khác, vì thời gian tổ chức Ngày hội đã cận kề, do vậy đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp phép treo băng rôn, phướn…để quảng bá cho Ngày hội./.

 

 Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Trung tâm hoạt động VĂn hóa-Khoa học

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (để thực hiện);

-Thư viện Hà Nội (để p/h thực hiện);

-Lưu: VT, TV, TS.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác