946/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận dự án tu bổ di tích chùa Đại Bi, tỉnh Nam Định

Kính gửi: Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 398/TTr-SVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nam Định đề nghị thoả thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đại Bi. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm, và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá tại công văn số 728/DSVH-DT ngày 11 tháng 9 năm 2009, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đại Bi do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình văn hoá thể thao và du lịch lập gồm các hạng mục: Tam quan; tam bảo; gác chuông; nhà mẫu; hành lang; nhà tổ,… và các công trình phụ trợ khác. Công tác đánh giá khảo tả hiện trạng di tích cũng như đề xuất các phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích được đề cập trong dự án đã phù hợp với quy định của Luật Di sản văn hoá, đáp ứng được yêu cầu của quy chế tu bổ, tôn tạo di tích.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Phần cơ sở pháp lý cần bổ sung Luật sửa đổi bổ sung một sô diều của Luật Di sản văn hoá, đồng thời bổ sung các Nghị định, Thông tư mới liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản. Cần bổ sung phần đánh giá về đồ thờ tự trong di tích, đánh giá những thay đổi về quy mô, kiến trúc của di tích qua những lần tu bổ, tôn tạo trước đây và thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của di tích. Công tác quản lý, và phát huy giá trị dì tích trước và sau khi tu bổ, tôn tạo. Bổ sung phần mô tả về các hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hoá diễn ra tại di tích hàng năm (đặc biệt là lễ hội chợ Viềng).

- Về mặt bằng tu bổ tôn tạo tổng thể: Cần có phương án quy hoạch lại toàn bộ sân, đường phía trước tam quan, để tạo cảnh quan cho di tích và phục vụ lễ hội chợ Viềng, phần sân lát gạch thất trước tam quan nên làm cho cân đối. Đề xuất phương án và xác định vị trí làm bãi đỗ xe cho di tích, và đường đi từ khu vực nội tự ra giếng mắt rồng. Tạo vườn cây, thảm cỏ tại khu vực đất phía trước nhà mẫu và tháp.

- Không xây dựng mới nhà mẫu, hậu cung và nhà tổ. Chỉ tiến hành tu bổ 3 gian nhà chính của phủ mẫu (phần nằm trong trục 2-5, bản vẽ mặt bằng Hữu) và tháo dỡ phần công trình nằm trong trục 1-2 và 5-6.

- Hạng mục tam quan: Cửa đi làm hai cánh, kiểu cửa ván (không làm cửa thường song hạ bản, bốn cánh), bổ sung bản vẽ thiết kế chi tiết cửa Có phương án bảo tồn tối đa con giống có giá trị trên mái.

Hạng mục toà tam bảo: Điều chỉnh lại số liệu giữa các bản vẽ tu bổ cho phù hợp, chính xác (có sự sai lệch về cốt nền móng). Không làm lại móng toàn bộ công trình. chỉ tiến hành tu bổ móng của những em bị nghiêng, lún. Điều chỉnh thiết kế con giống trên trụ lồng đèn hai đầu hồi. Chi tu bổ hệ thống vách toà trong đường (toả ống muống). Sử dụng biện pháp khoan lỗ, phun thuốc chống mối phía trong toà nhà (không làm hào chống mối phía trong công trình) .

- Hạng mục hành lang: Sử dụng biện pháp nối vá để bảo tồn hệ thống bẩy hậu. Chân tảng phục chế theo mẫu chân tảng hiện có trong tam bảo, gác chuông, tam quan của chùa.

- Hạng mục gác chuông: Bảo tồn tối đa phần gỗ tầng hai và các con giống có giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật trên mái (thống kê và đánh giá cụ thể từng con giống trên mái, không đắp mới toàn bộ), sử dụng vật liệu truyền thống đắp phục hồi con giống trên mái, áp dụng biện pháp khoan lỗ phun thuốc thuốc chống mối phía trong nhà, không làm hào chống mối phía bên trong công trình. Không sử dụng đèn chùa chiếu sáng.

- Về hệ thống chiếu sáng trong nội thất tam bảo, cũng như hành lang cần thiết kế trên nguyên tắc đường dây chạy trên trên bề mặt các cấu kiện, hoặc những chỗ khuất đảm bảo mỹ quan cho di tích. Bổ sung phương án và bản vẽ chiếu sáng

- Tận dụng tối đa ngói chiếu còn khả năng sử dụng của tất cả các công trình thuộc Dự án. Phải có biện pháp bao che tam bảo và gác chuông trong quá trình thi công tu bổ, nhà bao che của 3 công trình phải chống được mưa hắt.

- Hồ sơ dự án cần bổ sung: Bản vẽ hiện trạng hệ thống điện chiếu sáng cấp thoát nước; phương án nối, và, thay cốt, ốp mang…các cấu kiện gỗ.

- Rà soát lại các nội dung được tính trong dự toán, cần tách những nội dung được tính theo đơn giá đặc thù.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Trong những năm qua. thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã và đang hỗ trợ kinh phí để tu bổ, tôn tạo nhiều di tích trên địa bàn tỉnh Nam Định. Do vậy, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện dự án là chính. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để tiến hành tu bổ một số hạng mục gốc của di tích.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá Thể thao và du lịch tỉnh Nam Định chỉ đạo đơn vị tư vấn căn cứ vào những ý kiến nêu trên chỉnh sửa lại dự án (kể cả tiến độ và kế hoạch đầu tư theo đúng quy định), trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời triển khai thiết kế bản vẽ thi công trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (kèm theo quyết định phê duyệt dự án) để xem xét, thẩm định và làm cơ sở cho việc bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Lê Khánh Hải (để b/c);

- UBND tỉnh Nam Định;

- Cục Di sản văn hóa;

- Lưu; VT, KHTC, PT 9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác