955/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức một số hoạt động của Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 19/3/2015, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức một số hoạt động của Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tham gia có tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các đơn vị trực thuộc.
Sau khi kiểm tra các địa điểm diễn ra một số hoạt động của IPU 132 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường các khu, tuyến, điểm, nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, đại diện các đơn vị trực thuộc báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các nội dung liên quan đến IPU 132 được phân công, ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra và dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Tổ chức IPU 132, của lãnh đạo Bộ. Đến nay, cơ bản các công việc chuẩn bị, phối hợp liên quan đến công tác chuẩn bị mặt bằng, xây dựng các phương án giao thông, phòng cháy chữa cháy, an ninh, an toàn, hoàn thiện cảnh quan, môi trường, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng các kịch bản chương trình liên quan… đang được Ban Quản lý chuẩn bị khẩn trương, luyện tập, khớp nối, phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban tổ chức của IPU 132 các cơ quan và địa phương liên quan.
2. Với tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện IPU 132 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tập trung trí tuệ, tâm huyết, nguồn lực tổ chức thực hiện sáng tạo, có dấu ấn, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động của IPU 132 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
3. Phân công các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về tiến độ và chất lượng các công việc được giao như sau:
- Phó trưởng Ban Nguyễn Hữu Thịnh và Giám đốc Ban Hạ tầng kỹ thuật chung chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn, PCCC thường xuyên kiểm tra, rà soát, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tuyệt đối các khu vực diễn ra IPU 132 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, theo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và biên bản của lực lượng PCCC Công an thành phố; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ, Trưởng Ban Tổ chức IPU 132 trong các tình huống khẩn cấp, vượt quá thẩm quyền.
- Phó Trưởng Ban Nguyễn Đình Lợi thực hiện tổng rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà vệ sinh, các không gian nhà dân tộc, không gian tổ chức các hoạt động trong phạm vi Khu các làng dân tộc; thực hiện việc chỉnh trang, hoàn thiện, bổ sung các không gian, hạ tầng, nhà vệ sinh đảm bảo sạch đẹp, vận hành đầy đủ, sẵn sàng đón đại biểu và đồng bào trước ngày 25/3/2015.
- Phó Trưởng Ban Lâm Văn Khang chuẩn bị các gói thầu công việc triển khai IPU 132 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo đúng quy định; chuẩn bị xây dựng các chương trình, kịch bản đảm bảo vệ sinh môi trường; kịch bản tiệc chiêu đãi của Trưởng Ban tổ chức IPU; phương án ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi; kịch bản chi tiết các hoạt động trên con đường không gian văn hoá Việt Nam báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước ngày 22/3/2015 và tổ chức thực hiện theo kế hoạch, kịch bản được duyệt đúng quy định.
4. Về bổ sung, hoàn thiện vệ sinh, môi trường.
- Các nhà vệ sinh trong Khu các làng dân tộc phải đảm bảo sạch sẽ, sẵn sàng phục vụ, cần lưu ý lối vào, các thiết bị trong nhà vệ sinh phải được trang bị đầy đủ, bố trí người thường xuyên duy trì đảm bảo vệ sinh, giao Phó Trưởng Ban Nguyễn Đình Lợi chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.
- Bổ sung các nhà vệ sinh tại không gian văn hoá Tây Bắc, quảng trường Làng II, Khu sân khấu nổi 19/4 đảm bảo mỹ quan, sạch sẽ, thuận tiện với số lượng phù hợp, trang bị giấy ướt, hệ thống biển báo, chỉ dẫn tiện lợi, hệ thống chậu rửa tay thuận tiện, hệ thống thùng rác đảm bảo yêu cầu vệ sinh, môi trường giao Phó Trưởng Ban Lâm Văn Khang chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.
- Thủ trưởng Văn phòng Ban Quản lý và các Ban Đầu tư xây dựng trong phạm vi, trách nhiệm các dự án chủ động rà soát, phối hợp chỉnh trang, hoàn thiện, vận hành hệ thống hạ tầng, các công trình, không gian cảnh quan đảm bảo tuyệt đối an toàn, mỹ quan, thực hiện các phương án, kế hoạch được duyệt, đúng quy định, phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao liên quan đến các hoạt động của IPU 132 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- BQL Làng VHDL các DTVN (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP (THTT) NTS (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác