981/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức chương trình hòa nhạc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Ban tổ chức Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản mời nhạc trưởng Kitahara Yukio, ca sỹ Sano Masahito, ca sỹ Uehara Masatoshi (người Nhật Bản), dàn hợp xướng tỉnh Kagawa, Nhật Bản cùng các nghệ sỹ Việt Nam đến tập luyện và biểu diễn chương trình hòa nhạc từ thiện Việt Nam - Nhật Bản.
- Thòi gian biểu diễn: 16h00, ngày 11/4/2015 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
+ Ban tổ chức Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản chi toàn bộ chi phi tổ chức chương trình: in ấn, quảng cáo, thuê nhà hát, thù lao cho chỉ huy và nghệ sỹ, tiền tập luyện, biểu diễn và phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên, dàn hợp xướng và các chi phí liên quan khác.
+ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm lễ tân, đón tiếp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT  Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, VTA.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác