5088/QĐ-BVHTTDL

5088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

3545/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tặng bổ sung giải thưởng Huy chương Bạc tại "Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2017

3673/TB-BVHTTDL

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Kon Tum

3585/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tặng Giấy chứng nhận đạt giải tại “Liên hoan Múa quốc tế - 2017”

3625/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc”

3548/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017

4138/BVHTTDL-TĐKT

Công văn V/v hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2017

4152/TB-BVHTTDL

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017- 2018 khối...