5088/QĐ-BVHTTDL

5088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

4226/BVHTTDL-HTQT

Công văn V/v Phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Quảng Ninh

4237/KH-B VHTTDL

Kế hoạch Tập huấn, tuyên truyền thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu...

4238/KH-B VHTTDL

Kế hoạch Sơ kết 3 năm thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu...

4372 /KH-BVHTTDL

Kế hoạch Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

4429/KH-BVHTTDL

Kế hoạch Tổ chức “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 tại Hà Nội 2017 Chào mừng ngày...

3860/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tổ chức “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 tại Hà Nội 2017

3739/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v trao giải thưởng “Festival Mỹ thuật trẻ 2017”

3793/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu “Hạnh phúc gia đình người khuyết tật”

3979/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái...