5088/QĐ-BVHTTDL

5088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

4459/TB-BVHTTDL

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại cuộc làm...

4483/BVHTTDL-DSVH

Công văn V/v kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII - 23/11/2017

3988/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v đón đoàn nghệ sỹ Campuchia vào biểu diễn tại Việt Nam

3883/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức chương trình “Hòa nhạc đặc biệt”

4041/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v Tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX

3985/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức chương trình “Hòa nhạc Hạnh phúc - Acecook Việt Nam”

4155/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2016 – 2017

4606/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin

761/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đón nghệ sỹ Hàn Quốc vào Việt Nam biểu diễn...