5088/QĐ-BVHTTDL

5088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1123/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2010)

1115/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón nghệ sỹ opera Anh Quốc để tổ chức biểu diễn tác phẩm hợp xướng Requiem

1007/KH-BVHTTDL

KẾ HOẠCH Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010

986/KH-BVHTTDL

KẾ HOẠCH Tổ chức lễ hội hoa đăng và trình diễn những bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội

1104/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức "Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh

1062/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức biểu diễn múa đương đại "TOUCH" của Đại sứ quán Italia (Ngày 01/4/2010)

1065/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức "Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam 2010

1063/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan Phim Đức tại Việt Nam 2010

1068/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "80 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng