5088/QĐ-BVHTTDL

5088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

794/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức "Lễ hội Thống nhất non sông" 30 tháng 4 năm 2010 tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương -...

790/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam - Điểm đến của Bạn”

759/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01...

747/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kịch bản tổng thể các hoạt động khai trương Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

766/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức liên hoan Ca múa nhạc và Sân khấu kịch hát dân tộc học sinh, sinh viên các trường Văn hoá nghệ thuật chào mừng 1000 năm...

759/QĐ-BVHTTDL

CHƯƠNG TRÌNH Hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những giải...

759/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01...

1344/VPCP-KGVX

CÔNG VĂN Về việc đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hoá thể...

745/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Số 745/QĐ-BVHTTDL Về việc khai quật khảo cổ

744/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Số 744/QĐ-BVHTTDL Về việc khai quật khảo cổ