5088/QĐ-BVHTTDL

5088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

06 /CT-BVHTTDL

CHỈ THỊ Về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Canh Dần và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010

161/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Lễ ký Nghị định thư với Luxembourg

143/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc sưu tầm, khai thác tư liệu, biên tập, in và phát hành bộ ảnh triển lãm tuyên truyền kỷ niệm 35 năm Đại thắng mùa Xuân...

162/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra tư liệu về di tích Mộ và Đền thờ Trần Quý Khoáng ở Nghệ An

57/QĐ-TTG

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt việc triển khai Tùy viên văn hóa tại một số địa bàn trọng điểm ở nước ngoài

98/BVHTTDL-QĐ

CÔNG VĂN Về việc đề nghị phối hợp truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình

111/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010

24/BVHTTDL-HTQT

Công văn Về việc đặt tượng Bác Hồ tại Thành phố A-ca-pun-cô, Mê-hi-cô

40 /QĐ – BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

34/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNHVề việc tổ chức thực hiện Lễ Khai mạc, Ngày Việt Nam, kế hoạch bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và quảng...