5088/QĐ-BVHTTDL

5088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tổ chức 03 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho các dân tộc có số dân rất ít người, năm 2017

1193/BVHTTDL-DSVH

Công văn V/v góp ý Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích khảo cổ Hang Con Moong và các di...

4119/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v Thành lập Ban Tổ chức “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 tại Hà...

4186/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

3955/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v Tổ chức cho đội Tuyên truyền văn hóa đi biểu diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số năm...

3986/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v đón đoàn nghệ sỹ Nga vào biểu diễn tại Việt Nam

4086/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tổ chức triển lãm ảnh “Trung Quốc trong măt nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam-Trung Quốc tươi đẹp”

4187/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

4947/BVHTTDL-VHDT

Công văn V/v Phối hợp tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực phía Nam, năm 2017

4283/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Văn hóa dân tộc