5088/QĐ-BVHTTDL

5088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

4338/QĐ-BVHTTDL

Quyết địnhV/v tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Dự án Mạng lưới quốc tế các nhà cải cách thư viện mới nổi - Hiệp hội các quốc gia Đông...

4383/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phê duyệt kịch bản Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX, năm 2017

4364/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo về quyền tác giả và làm việc với chuyên gia nước ngoài

4339/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo về thực thi quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

4302/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v đón nhạc trưởng Ba Lan và nghệ sĩ piano Nhật Bản

4294/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018