logo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1368/BVHTTDL-ÐT Tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo ứng phó với dịch Covid-19 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2020

47/BC-SVHTTDL Kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 UBND tỉnh Cao Bằng - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 06/04/2020

364/SVHTT-QLVHGÐ Nâng cao vai trò gia đình, cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19 UBND tỉnh Bình Định - Sở Văn hóa và Thể thao 06/04/2020

2416/UBND-VX3 Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình Ủy ban nhân dân - tỉnh Vĩnh Phúc 06/04/2020

209 /QÐ-UBND Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum 05/04/2020

1358/BVHTTDL-VHCS Nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/04/2020

997/QÐ-BVHTTDL  Tặng Bằng khen cho 10 cá nhân thuộc Nhà hát Nghệ thuật Đương Đại Việt Nam năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/04/2020

998/QÐ-BVHTTDL Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Ban Quản lý “Không gian Văn hóa Việt”, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/04/2020

1335/BVHTTDL-ÐT Sử dụng chương trình đào tạo tài năng ngành Piano, trình độ đại học Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/04/2020

1324/BVHTTDL-KHTC Trả lời yêu cầu của doanh nghiệp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/03/2020

150/CV-KHTC Trả lời câu hỏi bạn đọc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Vu Kế hoạch Tài chính 31/03/2020

1316/BVHTTDL-HÐNG15  Quy định Nguyên tắc làm việc của Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/03/2020

1308/KH-BVHTTDL Tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/03/2020

2462/VPCP-KGVX Phát triển hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Văn phòng Chính phủ 30/03/2020

970/QÐ-BVHTTDL Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 04 cá nhân thuộc tỉnh Thái Bình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/03/2020

971/QÐ-BVHTTDL Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 15 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/03/2020

1295/BVHTTDL-VP Sử dụng tranh cổ động tuyên tuyền phòng, chống Covid-19 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/03/2020

1687/BC-BCÐ Cách ly phòng chống dịch Covid-19 Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 27/03/2020

312/TCDL-VP Điều chỉnh quy trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch 27/03/2020

936/QÐ-BVHTTDL Phối hợp ấn hành tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/03/2020