logo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
389/CÐ-BVHTTDL Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hố hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/01/2020

299/KH-BVHTTDL  Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/01/2020

178/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/01/2020

84/QÐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/01/2020

110/BVHTTDL-DSVH  Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, đền, chùa Kiêu Kỵ, thành phố Hà Nội  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/01/2020

106/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đình Quán, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/01/2020

108/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tri Chỉ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/01/2020

40/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Thành phố Hồ Chí Minh   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/01/2020

5300/BVHTTDL-VP Báo cáo đánh giá giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/12/2019

4874/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/12/2019

5290/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Chu Quyến, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/12/2019

5268/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích miếu Gàn, TP Hà Nội  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/12/2019

5273/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Nhà thờ Chư Phái tộc Quá Giáng thuộc xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/12/2019

5282/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cẩm Bào, Tp. Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/12/2019

5287/BVHTTDL-DSVH Thỏa thuận Đề án Bảo tồn và phát huy Hội đua bò Bảy Núi, tỉnh An Giang  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/12/2019

5288/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo Phủ Mẫu, nhà khách và gò đất thuộc di tích Đền Trần Thương, tỉnh Hà Nam  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/12/2019

4803/QÐ-BVHTTDL Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/12/2019

4794/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/12/2019

4766/QÐ-BVHTTDL Tặng "Cờ Thi đua của Bộ" năm 2019  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/12/2019

4767/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể năm 2019  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/12/2019