logo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
602/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của UBND thành phố Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/02/2020

593/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/02/2020

594/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/02/2020

595/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/02/2020

596/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Ninh Bình tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/02/2020

399/QÐ-BVHTTDL Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/02/2020

396/QÐ-BVHTTDL Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/02/2020

347/QÐ-BVHTTDL Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2018 - 2019  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/02/2020

348/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/02/2020

337/QÐ-BVHTTDL Tặng thưởng “Cờ thi đua của Bộ” năm 2019  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/02/2020

339/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/02/2020

445/BVHTTDL-TV Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/02/2020

458/BVHTTDL-VHDT Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/02/2020

463/CÐ-BVHTTDL Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/02/2020

461 /BVHTTDL-VHDT Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/02/2020

460/BVHTTDL-VHDT Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng,bản, buôn truyền thống thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/02/2020

432/BVHTTDL-TV Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa lĩnh vực thư viện năm 2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/02/2020

285/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/02/2020

284/QÐ-BVHTTDL  Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2018 - 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/02/2020

16/QÐ-TCDL Phân công nhiệm nhiệm trong Lãnh đạo Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch 05/02/2020