15 năm thực hiện Chỉ thị 24/1998/CT-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư

(Cinet) – “15 năm thực hiện Chỉ thị 24/1998/CT-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư” - chủ đề cuộc tọa đàm vừa diễn ra chiều 18/11 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn chủ trì buổi tọa đàm.

Tọa đàm 15 năm thực hiện Chỉ thị 24/1998/CT-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư. (Ảnh: Báo DL)Tọa đàm 15 năm thực hiện Chỉ thị 24/1998/CT-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư. (Ảnh: Báo DL)

Tọa đàm là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành và các già làng, trưởng bản một số dân tộc thiểu số.

Tọa đàm là dịp để đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm, tiến tới tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, bản, ấp, cụm dân cư. Đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém, từ đó phát huy và nhân rộng những điển hình tiên tiến làm cho hệ thống hương ước, quy ước trở thành nề nếp sinh hoạt không thể thiếu trong cộng đồng dân cư.

Báo cáo đánh giá chung tại buổi tọa đàm nêu rõ: Trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Đảng ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể các cấp đã tổ chức mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào xây dựng làng, bản, thôn, ấp… đều gắn chặt với những nội dung cụ thể trong hương ước, quy ước. Kết quả, đến nay cả nước đã có 71.933/118.034 làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa được khen thưởng ở các cấp đạt tỉ lệ 60,94%.

Cùng với việc không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, các hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư đã góp phần hỗ trợ không nhỏ trong việc thực hiện pháp luật của Nhà nước, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính tự quản tại cộng đồng dân cư ở cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 24/1998/CT-TTg ở một số địa phương việc xây dựng và thực hiện hương ước vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót như: việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra chưa đồng bộ, thống nhất; nội dung của một số hương ước còn thiếu cụ thể hoặc có những quy định vi phạm pháp luật; việc soạn thảo, thông qua hương ước chưa thực sự dân chủ; việc phê duyệt hương ước chưa đúng thẩm quyền và thiếu thống nhất về thể thức, thủ tục...

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu tham dự đều nhất trí khẳng định vai trò của hương ước, quy ước trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phát triển kinh tế, an ninh trật tự xã hội, xóa đói giảm nghèo… Cũng tại  buổi tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến quý báu nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, bản, ấp, cụm dân cư.

Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần phải tiếp tục chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ văn hóa thôn, bản, hướng dẫn xây dựng quy ước ăn hóa thôn, bản; tập trung chỉ đạo hướng dẫn các xã, các thôn, bản, vùng dân tộc thiểu số chỉnh sửa, bổ sung quy ước cho phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Phải gắn việc xây dựng hương ước, quy ước với việc xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác