Văn học, nghệ thuật Hà Nội: Những “khoảng trống” cần lấp đầy- Bài 2

Văn học, nghệ thuật Hà Nội: Những “khoảng trống” cần lấp đầy- Bài 2

(Cinet)- Trong 10 năm qua, bức tranh văn học, nghệ thuật Thủ đô khá đa sắc, sôi nổi, đổi thay từng ngày, cũ - mới đan xen, hòa nhịp với khu vực và thế giới. Nhưng, nhìn ở tầng sâu, chúng ta vẫn thấy sự bề bộn, dang dở, những hạn chế nhất định, đặc biệt là khi chiếu theo mục tiêu mà Nghị quyết số 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ngày 16-6-2008 về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” (Nghị quyết 23) đã đề ra như về sáng tạo tác phẩm đỉnh cao, xây dựng đội ngũ, quảng bá tác phẩm...