An Giang: Tăng cường nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) – Qua 10 năm thực hiện, tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng các thang điểm cho từng nội dung và nâng cao chất lượng các mô hình. Đến nay toàn tỉnh đã có 426.549 gia đình; 746 khóm ấp; 30 xã, thị trấn; 2.013 cơ quan, trường học được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa.

An Giang: Tăng cường nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Công tác tuyên truyền, vận động được xem là trọng tâm của phong trào, Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên quan tâm phối hợp tuyên truyền, sinh hoạt, hướng dẫn thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phù hợp từ các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường, khóm, ấp đến từng hộ gia đình về mục đích và ý nghĩa của phong trào, các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy ước xây dựng đời sống văn hóa, quy trình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lồng ghép với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã chuyển biến một cách tích cực, xem các  tiêu chí văn hóa là chuẩn mực của xã hội để gia đình noi theo, đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua 10 năm, tỉnh đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng 140 lớp với hơn 20.000 lượt cán bộ vận động các cấp, tuyên truyền 115.038 cuộc, có 6.603.520 lượt người tham dự. Ban chỉ đạo thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và huyện Châu Phú thực hiện tờ in “Xây dựng đời sống văn hóa”, mỗi tháng phát hành 2.000 tờ đến các Ban chỉ đạo xã, Ban vận động khóm, ấp, tổ dân phố và tổ tự quản với những nội dung thiết thực đã góp phần thông tin, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, giới thiệu những thành tựu, kinh nghiệm, mô hình mới,  gương điển hình tiên tiến và hướng dẫn nội dung “Xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn chặt chẽ và  hiệu quả.

Công tác rà soát các danh hiệu văn hóa và tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng được Ban chỉ đạo các cấp quan tâm thực hiện nhằm củng cố và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Ban chỉ đạo tỉnh thành lập các đoàn công tác tổng rà soát nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, kiểm tra, phúc tra thực tế tại các xã, thị trấn, các khóm, ấp, tổ tự quản và thực tế ngẫu nhiên ở một số hộ dân của huyện, thị, thành phố. Tổ chức kiểm tra thực hiện phong trào mỗi năm 2 lần để làm cơ sở cho việc xét công nhận, đảm bảo tính chính xác, khách quan, không chạy theo số lượng.

Đến nay, Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục công nhận và giữ vững dnah hiệu văn hóa được 426.549 gia đình, chiếm 81,37% tổng số hộ; 746 khóm ấp, chiếm 87,71% tổng số ấp; 30 xã, thị trấn; 2.013 cơ quan, trường học. Khen thưởng gương “Người tốt việc tốt” cho 26.098 cá nhân, tạo nhiều nhân tố tích cực nhằm tác động thúc đẩy phát triển phong trào ở địa phương; công nhận 2.013 cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa , có trên 90% đơn vị cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố thành lập Ban xây dựng đời sống văn hóa cơ sở .

Tỉnh xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến như phát động phong trào toàn dân treo ảnh Bác Hồ đạt 98,51% so với tỏng số trong toàn huyện và tặng di chúc Bác Hồ cho tất cả cán bộ, đảng viên, đồng thời tổ chức hội thi kể chuyện và tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (huyện Thoại Sơn, An Phú, Tịnh Biên, Chợ Mới, thị xã Châu Đốc).

Phát huy những kết quả đã đạt được, tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục thực hiện để chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH không ngừng được nâng cao.

Nguyên Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác