Ba Tri (Bến Tre): Xây dựng đời sống văn hóa - tiền đề vững chắc hướng đến xây dựng nông thôn mới

10 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Ba Tri (Bến Tre) đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội..., tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Hiện nay, bắt tay vào thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, những thành quả đạt được của phong trào TDĐKXDĐSVH là tiền đề vững chắc để Ba Tri hướng đến xây dựng nông thôn mới.

Hiện, toàn huyện có 17/24 xã, thị trấn đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, 129/129 ấp văn hóa, trên 89,9% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các tiêu chí về kinh tế, đời sống, giao thông nông thôn, cảnh quan môi trường… được giữ vững. Theo ông Võ Văn Lem - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin - thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa huyện, trong thời gian qua, phong trào TDĐKXDĐSVH ở địa phương đã “bám rễ” vững chắc trong đời sống xã hội với những kết quả khả quan của phong trào. Đặc biệt ở các ấp văn hóa, xã văn hóa, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 8,79 triệu đồng (năm 2005) tăng lên trên 16 triệu đồng (năm 2010). Các phong trào hành động cách mạng ở địa phương được duy trì thường xuyên, liên tục, phát triển đều khắp và đạt kết quả đáng kể. Trong đó, nổi bật nhất là phong trào toàn dân đóng góp, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn liên ấp, liên xóm. Đến nay, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, tuyến đường huyện đã được nhựa hóa 100%, các tuyến đường liên xã, liên ấp được bê-tông hóa trên 70%. Song song đó, người dân còn thực hiện quyền làm chủ của mình trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, có ý thức bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc; tích cực đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 03 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”, Ba Tri đã khẩn trương triển khai, tiến hành xây dựng quy hoạch chung, xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Theo đó, các xã nông thôn mới sẽ có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ và du lịch; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; trình độ dân trí được nâng cao…

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ, công tác rà soát, chấn chỉnh các thiết chế văn hóa (theo chuẩn của 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới) đang được triển khai thực hiện. Huyện đang tiến hành thẩm định, phê duyệt các đề án xây dựng nông thôn mới cho các xã (20/20 xã đã xây dựng xong Đề án). Theo đánh giá của BCĐ, cái khó trong xây dựng nông thôn mới là khâu quy hoạch khu dân cư, mức thu nhập bình quân đầu người, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, BCĐ huyện tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH. Đặc biệt, xây dựng nông thôn mới phải phát huy được sức mạnh toàn dân, thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”.

Theo ĐK

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác