Bắc Giang: Đánh giá công tác chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2012

(Cinet) – Vừa qua, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo phong trào năm 2012.

Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo phong trào tại hội nghị nêu rõ, năm 2012, phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân. Phong trào đã đi vào nền nếp, chất lượng được nâng cao, đạt nhiều hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Năm 2012, các danh hiệu văn hóa đã được các địa phương triển khai bình xét nghiêm túc, công bằng, khách quan trên cơ sở kiểm tra, đánh giá thực chất.

Tại Hội nghị, dự thảo báo cáo tổng kết phong trào năm 2012 – phương hướng nhiệm vụ năm 2013 đã được các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh có nhiều ý kiến tham gia nhằm hoàn thiện báo cáo, đồng thời đưa ra những ý kiến sát thực nhằm tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cũng tại Hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã tiến hành bình xét và đi đến thống nhất đề nghị công nhận 133 làng, bản, tổ dân phố văn hóa cấp tỉnh năm 2012.

Tin từ BG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác