Bắc Giang: Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. Đồng chí Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Ngày 17-7, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. Đồng chí Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Theo báo cáo sơ kết, đến nay, toàn tỉnh có 317.159/379.469 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hoá (chiếm 83,57%, tăng hơn 4.300 hộ so với năm 2008); 1.966/2.455 làng, bản, khu phố đăng ký xây dựng làng văn hoá cấp huyện, tỉnh (tăng 103 làng so với cùng kỳ); 1.627 cơ quan đăng ký danh hiệu văn hoá cấp huyện; 18 xã đăng ký xây dựng xã văn hoá… Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện phong trào ở các huyện, thành phố, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế như:  biểu hiện hình thức, chưa sâu sát chỉ đạo phong trào ở cơ sở; sự phối hợp giữa các ngành thành viên chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; một số huyện chưa có kế hoạch hướng dẫn cơ sở tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải yêu cầu các ngành thành viên ban chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, tích cực tham mưu các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào ở các địa phương, đơn vị; kiểm tra, đánh giá đúng thực chất phong trào; bình xét khách quan các danh hiệu văn hoá theo hướng chất lượng, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu văn hoá đề ra trong năm.

 Theo BG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác