Bắc Giang: Hội nghị triển khai xây dựng khu dân cư văn hóa

(Cinet) - Hội nghị triển khai xây dựng khu dân cư văn hóa tỉnh Bắc Giang đã diễn ra ngày 19/4.

Hội nghị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang tổ chức. Hội nghị đã đi sâu vào nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo tiêu chí "5 xây - 3 sạch".

Cụ thể của tiêu chí "5 xây - 3 sạch" đó là: kinh tế phát triển, đời sống no ấm, văn hóa văn minh, an ninh ổn định, quản lý dân chủ; môi trường trong sạch, nếp sống trong sạch, đoàn thể trong sạch. Theo đó, mỗi huyện, thành phố chọn 10 điểm; mỗi xã, phường, thị trấn chọn một điểm để xây dựng điển hình KDCVH gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu từ nay đến năm 2015 có 62% KDC đạt tiêu chuẩn văn hóa; 81,5% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 100% KDC có quy ước, hương ước văn hóa, tạo chuyển biến mới thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

Để thực hiện mục tiêu đề ra, cùng với việc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường vận động các nguồn lực trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trọng tâm là giao thông, thủy lợi, cảnh quan môi trường KDC, đồng thời thực hiện tốt hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng. Các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp với MTTQ các cấp, hướng dẫn việc kiểm tra, bình xét, công nhận, khen thưởng các danh hiệu văn hóa cuối năm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với giảm nghèo, giải quyết các tệ nạn xã hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình, danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phát huy các hình thức tự quản trong cộng đồng…

Được biết, hiên nay, tỉnh Bắc Giang  có 2.484 KDC đã xây dựng được hương ước, quy ước phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương. Người dân ở các KDC không chỉ tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử, mà còn chủ động tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30,67% năm 2005 xuống còn 15,4% năm 2011./.

CN/TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác