Bắc Giang: Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

Năm 2009 khép lại với những kết quả nổi bật trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá: Số lượng thôn, làng, tổ dân phố; gia đình đạt danh hiệu văn hoá, nhà văn hoá đều tăng, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời chất lượng danh hiệu văn hoá cũng chuyển biến rõ nét.

Hoạt động văn nghệ góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.Hoạt động văn nghệ góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

Thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang), có 150 hộ với 565 nhân khẩu. Những năm qua, do có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ, chính quyền, ban công tác mặt trận thôn cùng sự đồng lòng của nhân dân, Dĩnh Xuyên có chuyển biến lớn trên mọi mặt đời sống xã hội. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Ban lãnh đạo thôn tích cực vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thay thế các cây, con giống mới hiệu quả kinh tế cao, đồng thời phát triển nghề phụ như vận tải, xay xát, thợ mộc, thợ nề… Nhờ vậy đến nay, 100% số hộ đời sống ổn định, thu nhập bình quân đạt 550kg/người/năm; trong đó 12 hộ thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên. Hầu hết các gia đình đều xây được nhà ở khang trang, 98%  hộ có xe máy, nhiều gia đình mua sắm tiện nghi sinh hoạt hiện đại… Kinh tế phát triển giúp người dân trong thôn có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thành các tiêu chí văn hóa. Thôn xây dựng nhà văn hoá đa chức năng trị giá hàng trăm triệu đồng; thành lập, duy trì hoạt động nhiều CLB như văn nghệ, thể thao, phòng chống bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba… qua đó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi cho người dân. Nhờ các tổ chức đoàn thể thôn tích cực tuyên truyền, vận động nên nhân dân địa phương luôn đoàn kết, thực hiện tốt quy ước văn hoá cũng như các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cùng đó người dân có ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp quỹ phúc lợi, khuyến học, khuyến tài; các vấn đề về cưới, tang, lễ hội được tổ chức lành mạnh, văn minh theo nếp sống mới… Năm qua, gần 87% số hộ trong thôn đạt gia đình văn hoá, hơn 10 năm Dĩnh Xuyên liên tục giữ vững danh hiệu làng văn hoá cấp huyện và từ năm 2006 đến nay được công nhận danh hiệu văn hoá cấp tỉnh.

Không chỉ ở Dĩnh Xuyên, những năm vừa qua, ngoài chú trọng phát triển số lượng, tỉnh đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá nhằm giúp các làng văn hóa phát triển bền vững. Chính bởi vậy mà hàng năm, bên cạnh sự chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức đăng ký danh hiệu văn hoá, trao bằng công nhận, ghi sổ vàng gia đình văn hoá… Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở mỗi địa phương. Đặc biệt vào dịp cuối năm, BCĐ chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc việc bình xét danh hiệu bảo đảm thực chất, phản ánh đúng quá trình phấn đấu của mỗi thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn. Trong xét duyệt, BCĐ chủ trương nâng cao các tiêu chí đánh giá, đưa việc bình xét, nhất là bình xét danh hiệu gia đình văn hoá về cơ sở để nhân dân được tham góp ý kiến, bảo đảm dân chủ, khách quan. Ngoài ra, tạo đột phá trong việc chỉ đạo các địa phương xây dựng nhà văn hoá thôn, làng, tổ dân phố; phát huy tinh thần xã hội hoá xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, sinh hoạt… Cùng đó nâng tầm chất lượng làng văn hóa bằng việc phát động xây dựng xã văn hoá; đưa văn hoá vào một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI… Đồng thời tiếp tục chỉ đạo huyện Yên Dũng, Tân Yên tổ chức tốt hội thi Làng văn hoá xanh-sạch-đẹp để làm cơ sở nhân rộng trong toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, tỉnh coi trọng công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức tác động, nhất là phổ biến trong những buổi họp dân về nội dung của phong trào, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh trong nhận thức các tầng lớp nhân dân, qua đó phát huy tinh thần xã hội hoá, vận động các tổ chức tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng quê hương…
Với những biện pháp trên, năm 2009, phong trào xây dựng đời sống văn hoá đã đạt kết quả nổi bật: Toàn tỉnh có 1.424 thôn, làng, tổ dân phố được công nhận văn hoá cấp huyện, tăng 313 thôn (trong đó gần 350 thôn đề nghị văn hoá cấp tỉnh); 303.275 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, tăng hơn 17 nghìn gia đình (đạt 79, 8%); xây mới 56 nhà văn hoá nâng tổng số nhà văn hóa trong tỉnh lên 1.871 nhà; 16 xã đề nghị BCĐ công nhận xã văn hoá… Tất cả đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đặt ra đầu nhiệm kỳ.

Bằng việc thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hoá, nhiều chỉ tiêu về KT-XH ở các địa phương đã nâng lên. Qua thực tế, có thể nhận thấy những nơi đã đạt danh hiệu nhiều năm thì tình đoàn kết cộng đồng càng được thắt chặt, đời sống kinh tế cải thiện, môi trường văn hoá lành mạnh. Ngoài ra, với công tác xã hội hoá, nhiều thiết chế văn hoá được hình thành. Chất lượng phong trào nâng lên còn góp phần tạo nên một đời sống xã hội ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với khoảng hơn 13 nghìn tổ liên gia tự quản, tổ hoà giải, an ninh nhân dân… thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn lượt thành viên đã giúp các thôn, làng, khu phố duy trì được ANTT, giải quyết triệt để những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống. Bên cạnh đó, mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân nâng lên rõ rệt nhờ phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh. Hiện tỉnh đã thành lập 1.895 đội văn nghệ, hàng năm tổ chức hàng chục hội diễn các cấp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần cho đông đảo tầng lớp nhân dân…

Có thể khẳng định, song song với số lượng, chất lượng các danh hiệu văn hoá trong năm qua có những sự chuyển biến tích cực. Đó là nền tảng để phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở tỉnh ta tiếp tục phát triển bền vững.

 

Theo BG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác