Bắc Giang: Những kết quả ghi nhận trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

(Cinet) - Những năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo tinh thần kết luận Hội nghị Tổng kết Chỉ thị 27/CT-TW gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH và CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận.

Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các cấp; trong đó, có thể nói thêm rằng, ở nhiều thời kỳ, cấp uỷ, chính quyền, nhất là ở cấp huyện và cơ sở đã vào cuộc một cách quyết liệt. Coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, gắn với xây dựng con người mới, gia đình, làng xã, xây dựng nông thôn mới. Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp phối hợp tổ chức thực hiện vào cuộc một cách mạnh mẽ, tập trung, tạo sức mạnh tổng hợp. Để thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của TW, cấp uỷ, chính quyền các cấp đều xây dựng Chương trình hành động hoặc Đề án thực hiện, thành lập hoặc bổ sung thành viên trong Ban chỉ đạo các cấp, phân công phân nhiệm cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo được thường xuyên, kịp thời.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, luôn coi trọng công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân điển hình, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với việc cưới, việc tang. Bám chắc những vấn đề về phong tục tập quán, phù hợp với đời sống kinh tế, xã hội từng thời kỳ, trong đó về phong tục tập quán chú trọng hình thức tổ chức giản dị, lành mạnh, tiết kiệm, bài trừ hủ tục và mê tín dị đoan; về đời sống kinh tế, xã hội tập trung vào việc tổ chức gọn nhẹ, giản tiện, tuân thủ về vệ sinh môi trường.

Qua theo dõi, quản lý việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở Bắc Giang nhiều năm liền đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ thập niên 80-90 của thế kỷ XX, Tân Yên là huyện điển hình toàn diện về xây dựng nếp sống văn hoá, trong đó tiêu biểu là xây dựng và thực hiện tốt việc cưới, việc tang. Mô hình cưới Tân Yên một thời là điển hình của cả nước, với việc tổ chức lễ thành hôn tại Nhà văn hoá, trong đó có đại diện chính quyền trao giấy kết hôn, có tổ chức tiệc ngọt và sinh hoạt văn nghệ với những bài hát về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu và hạnh phúc lứa đôi, trong đó chú trọng những bài hát quan họ.

Những năm gần đây, theo báo cáo, hàng năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 7.500 đôi nam nữ kết hôn và trên 5.300 người qua đời. Trong việc cưới, các nghi lễ theo phong tục cổ truyền trước và sau khi cưới đã giản tiện, lành mạnh. Lễ dạm ngõ là sự trao đổi thân tình giữa hai gia đình. Nhiều nơi đã bỏ hẳn nghi lễ này. Lễ ăn hỏi thường được tổ chức trước hoặc sát ngày cưới, việc tổ chức cưới thường tổ chức trong một ngày, không tổ chức lễ lại mặt. Trong sinh hoạt ăn uống chú trọng đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; trong việc tang đã xoá bỏ các thủ tục rườm rà, mê tín dị đoan; giảm hẳn việc tổ chức ăn uống mời khách…

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, một số huyện, thành phố không chỉ tổ chức thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang mà trong quá trình chỉ đạo thực hiện, đã phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn và một số ngành, đoàn thể hướng dẫn, chỉ đạo điểm, xây dựng mẫu hình trong việc cưới, việc tang.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là cuộc vận động xã hội rộng lớn, có ý nghĩa sâu sắc nhằm xây dựng phong tục mới, nếp sống mới, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, vì vậy đòi hỏi Bắc Giang cần phải làm thường xuyên, kiên trì, tích cực, phải biết xây và chống, trong đó chú trọng xây dựng và nhân điển hình là giải pháp hữu hiệu./.

Tin từ BG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác