Bắc Giang: Phát triển sâu rộng phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) – Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển sâu rộng, ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là một trong 4 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết TW 5, khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phong trào mang tính tổng hợp bao gồm các phong trào: Xóa đói giảm nghèo; Người tốt việc tốt; Xây dựng gia đình văn hóa; làng, bản, tổ dân phố văn hóa; xã, phường, thị trấn văn hóa; Thi đua học tập, lao động sáng tạo...

Trong báo cáo tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2000-2010) cho thấy nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn được bảo tồn và phát huy, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn văn hóa ngày càng tăng, trong đó có nhiều điển hình gia đình, cộng đồng tổ chức sản xuất kinh doanh giỏi, kinh tế phát triển. Tất cả những điều này đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh đẩy lùi văn hóa phẩm độc hại, tệ nạn xã hội.

Nếu năm 2000, trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Giang mới có 151.200 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 615 làng, thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa thì đến năm 2010, số gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh đã tăng lên 321.504; 1.452 làng văn hóa.

Cũng theo số liệu thống kê, năm 2011, toàn tỉnh có 325.779 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; số làng đạt danh hiệu làng văn hóa là 1.409 làng cấp huyện, 255 làng cấp tỉnh, trong đó có 150 làng văn hóa cấp tỉnh tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 23 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu xã văn hóa. Tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên là 27,4%, có 45.983 gia đình thể thao, 1.598 câu lạc bộ thể thao. Số nhà văn hóa xã là 117; nhà văn hóa thôn, tổ dân phố là 2.016, trong đó có nhiều nhà văn hóa đa năng, với hơn 2.000 đội, câu lạc bộ văn nghệ cơ sở.

Các nhà văn hóa cơ sở đã trở thành nơi sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng, trong đó cùng với hoạt động chính trị, xã hội của chính quyền, đoàn thể cơ sở; các hoạt động hướng dẫn khoa học kỹ thuật là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng, Nhà văn hóa đã thực sự thành sân chơi bổ ích và lý thú cho nhiều đối tượng sinh hoạt.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, trên cơ sở giải pháp "xây" là chính, việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đấu tranh xử lý có hiệu quả đối với các tệ nạn ma túy, mại dâm, kinh doanh văn hóa phẩm độc hại, thường xuyên được giám sát, nắm bắt, kiểm tra và đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Theo số liệu, trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa và tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các địa bàn trọng điểm với 162 cơ sở, xử phạt 26 cơ sở vi phạm, tiêu hủy 1.250 đĩa lậu, nhắc nhở 53 cơ sở; đấu tranh triệt phá 55 vụ, 139 đối tượng tổ chức, chủ chứa, môi giới mại dâm; đẩy mạnh công tác phòng ngừa và đấu tranh giải quyết tình hình tội phạm ma túy ở tụ điểm Ngọc Vân (Tân Yên) và Lương Phong (Hiệp Hòa), tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy… Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm của tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh ta có 55 xã không có tệ nạn ma túy và 145 xã, thị trấn không có mại dâm…

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH cần gắn "Xây" với "Chống", trong đó vấn đề cốt yếu nhất đó là quan tâm xây dựng gia đình, cộng đồng văn hóa, nhằm phòng chống, ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tin từ BG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác