Bắc Giang: Tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng LVH và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của phong trào xây dựng Làng văn hóa là một trong những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đề ra trong thời gian tới tại hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng Làng văn hóa (LVH) và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH) năm 2009 của tỉnh Bắc Giang, tổ chức sáng 21/1.

Bắc Giang: Tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng LVH và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá - ảnh 1

Theo đó, Bắc Giang phấn đấu đến năm 2015, có 85-90% số hộ đạt gia đình văn hóa (GĐVH), 70-75% số thôn, bản đạt danh hiệu văn hoá cấp huyện và tất cả các thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá cấp tỉnh có nhà văn hoá, có đội văn nghệ và phong trào văn hoá, thể thao phát triển; riêng năm 2010, phấn đấu có 80% số hộ đạt GĐVH, 60% số làng, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu LVH cấp huyện. Để đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh gắn việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào với việc xây dựng con người mới được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5(Khoá VIII) và với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bên cạnh việc ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn LVH và quy định chấm điểm thi đua công nhận danh hiệu LVH phù hợp với các vùng, miền, dân tộc trong tỉnh, Bắc Giang ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các đơn vị đạt danh hiệu LVH; sửa đổi, bổ sung quy ước LVH cho phù hợp với yêu cầu quản lý nông thôn trong tình hình mới. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở nông thôn; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá làng truyền thống; phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo để tạo cơ sở cho xây dựng đời sống văn hoá mới và huy động tốt các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hoá, thể thao ở cơ sở.

Năm 2009, UBND tỉnh Bắc Giang đã công nhận 343 làng, bản, tổ dân phố văn hoá, 447 cơ quan văn hoá cấp tỉnh và 16 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu xã văn hoá; có 79,7% tổng số hộ trong tỉnh đạt Gia đình văn hoá ( GĐVH ). Đến nay, toàn tỉnh có 32 làng đạt và giữ vững danh hiệu LVH cấp tỉnh liên tục từ 10 đến 14 năm; xây dựng được 1872 nhà văn hoá thôn, bản; có hơn 2000/2452 thôn, bản, tổ dân phố đã xây dựng và thực hiện quy ước Làng văn hoá...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 32 đơn vị có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào xây dựng LVH giai đoạn 1989-2009; 23 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2009./.

 

Theo Vna

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác