Bắc Giang: Tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2010

(Cinet) - Ngày 15/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đánh giá kết quả phong trào năm 2010.

Theo đó, trong năm 2010, BCĐ tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện tốt quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ từng ngành. Trong quá trình triển khai, các ngành thường xuyên bám sát cơ sở, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, cụ thể hoá thành nhiệm vụ chuyên môn. Với sự tích cực của BCĐ các cấp, phong trào xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2010 đã có những chuyển biến rõ rệt. Tính đến thời điểm này, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xét công nhận 1.452 làng, bản, tổ dân phố văn hoá, đạt 59,2% (tăng 28 làng so với năm 2009); trong đó có 401 làng, bản, tổ dân phố đề nghị danh hiệu văn hoá cấp tỉnh. Ngoài ra 321.504 hộ đạt gia đình văn hoá chiếm 83,9% tổng số hộ, tăng 18.229 hộ so với năm 2009; phong trào xây dựng cơ quan, trường học văn hoá tiếp tục được hưởng ứng sôi nổi, gắn với thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị. Trong năm, 1.595 cơ quan được công nhận cơ quan văn hoá cấp huyện, tăng 125 cơ quan so với năm 2009; 625 cơ quan được đề nghị BCĐ tỉnh xét danh hiệu; 32 xã, phường, thị trấn đăng ký phấn đấu, qua kiểm tra, xét duyệt đề nghị công nhận 22 đơn vị… Bên cạnh đó các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; xây dựng điển hình tiên tiến; học tập lao động sáng tạo; xoá đói giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội… có bước phát triển mới, góp phần tạo chuyển biến trong đời sống kinh tế, văn hoá- xã hội trên địa bàn.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua danh sách khen thưởng các tập thể, cá nhân dịp tổng kết 10 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Bắc Giang sắp tới.

 

HP (tin từ BG)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác