Bắc Kạn: Tập huấn nội dung cơ bản triển khai Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC năm 2012

(Cinet) - Hội nghị tập huấn những nội dung cơ bản về triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra hôm 19/7.

 Hội nghị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn tổ chức với sự tham dự của các đại biểu là cán bộ làm công tác mặt trận ở 122 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu một cách hệ thống các văn bản của Trung ương về Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở khu dân cư" trong giai đoạn mới; các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai của tỉnh về thực hiện cuộc vận động; giúp cho cán bộ làm công tác mặt trận hiểu rõ và nắm chắc công tác chỉ đạo điểm về các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu của mặt trận tổ quốc tại cơ sở (xã, phường, khu dân cư); vai trò của Mặt trân Tổ quốc các cấp với việc tập hợp nhân dân tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tin từ BK

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác