Bạc Liêu: Thành quả sau 5 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

Bạc Liêu: Thành quả sau 5 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
Văn hóa đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo
nền kinh tế xã hội toàn tỉnh (nguồn: internet)
(Cinet)- Với những quyết tâm và nỗ lực trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sau 5 năm Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thay đổi diện mạo nền kinh tế trên toàn tỉnh.
Trong những năm qua, Ban chỉ đạo phong trào tỉnh luôn quan tâm sát sao và đề ra những chủ trương đúng đắn trong việc triển khai xây dựng các mô hình văn hóa. Ngay từ những ngày đầu triển khai, UBND tỉnh luôn xác định văn hóa chính là đòn bẩy để phát triển các lĩnh vực khác, trong đó phong trào TDĐKXDĐSVH là một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược hàng đầu, cần có những hướng đi và lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn mỗi địa phương. 
Nhìn lại quá trình thực hiện phong trào, có thể thấy tỉnh và chính quyền Bạc Liêu đã nỗ lực và thực hiện với một quyết tâm cao độ. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện không ít những tấm gương điển hình về hiến đất, góp công, góp của thực hiện các công trình phục vụ đời sống văn hóa cơ sở. Mọi chủ trương, mô hình… do Ban chỉ đạo phong trào đề ra đều được thực hiện sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến các huyện, xã, ấp. Khí thế thi đua lập thành tích luôn được mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện một cách quyết liệt trên từng công trình, phần việc.
Lãnh đạo địa phương còn đề ra rất nhiều những quy định, quy chế trong việc xây dựng đời sống văn hóa. Điển hình, trong việc cưới, việc tang: UBND tỉnh đã thực hiện đơn giản hóa về thủ tục, quy mô phù hợp với thuần phong mỹ tục và điều kiện kinh tế gia đình, chấp hành nghiêm luật hôn nhân gia đình, tổ chức tiết kiệm, không phô trương hình thức. Về Lễ hội, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí phong phú, hấp dẫn. Hiện toàn tỉnh có trên 100 câu lạc bộ Đờn ca tài tử sinh hoạt thường xuyên, từng bước thúc đẩy phong trào đờn ca tài tử phát triển sôi nổi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào DTTS được tỉnh đặc biệt quan tâm. Để bảo tồn nét văn hóa độc đáo của các dân tộc, các cấp, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã kết hợp lồng ghép thực hiện Nghị quyết vào các phong trào, các cuộc vận động như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng các chuẩn mực người Bạc Liêu trên cơ sở 5 đức tính của con người Việt Nam mới, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Tất cả các phong trào đã và đang được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần quan trọng vào xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Bạc Liêu: Thành quả sau 5 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 2
Phong trào đờn ca tài tử phát triển sôi nổi tại Bạc Liêu (nguồn: internet)
Bên cạnh đó, chất lượng xã, ấp văn hóa cũng ngày càng nâng lên, đời sống tinh thần nhân dân không ngừng cải thiện… là những dấu ấn nổi bật của toàn tỉnh trong thực hiện phong trào. Cũng từ đây, phong trào được xem là nền tảng vững chắc để các địa phương thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 14 thiết chế văn hóa - thể thao cấp xã, với tổng kinh phí đầu tư gần 30,6 tỷ đồng, trong đó có 11 thiết chế đủ các phòng chức năng. 108 nhà văn hóa ấp cũng được xây dựng là một trong những nền móng góp phần nâng dần chất lượng đời sống tinh thần, sinh hoạt cộng đồng của bà con nhân dân. Ban chỉ đạo các cấp còn công nhận mới gần 5.850 gia đình văn hóa, nâng tổng số gia đình văn hóa toàn tỉnh là 188.648/195.294 gia đình.
Bạc Liêu: Thành quả sau 5 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 3
Bạc Liêu rất quan tâm trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa (trong ảnh là Trung tâm Triển lãm văn hóa – Nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu)   nguồn: internet

Những kết quả đạt được, phong trào đã đánh dấu một chặng đường đầy nỗ lực và sáng tạo của toàn thể những người làm công tác văn hóa và nhân dân trong tỉnh. Đạt được những thành tựu đó là do Ban chỉ đạo huyện chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giúp cho người dân hiểu được ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của phong trào, từ đó được quần chúng nhân dân đồng tình thực hiện. Qua thực hiện phong trào, đã làm cho diện mạo của các ấp trong huyện không ngừng thay đổi và phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật ngày càng cao, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp... tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi.
Thời gian tới, Ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục huy động sức mạnh từ các nguồn lực bên trong lẫn bên ngoài để tăng cường đầu tư cho văn hóa. Đồng thời, giữ vững và nâng cao chất lượng các danh hiệu, đẩy mạnh nhân rộng những mô hình điểm, hướng đến sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu để phong trào thực sự tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác