Bắc Ninh: Kết quả ghi nhận sau hơn 10 năm triển khai thực hiện xây dựng đời sống văn hóa

(Cinet) – Sau gần 15 năm triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có sức lan tỏa nhanh, sâu rộng trong cộng đồng dân cư, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau trên nhiều lĩnh vực.

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được duy trì và ngày càng có sự phát triển. (Ảnh: BN)Những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được duy trì và ngày càng có sự phát triển. (Ảnh: BN)

Có được kết quả trên đây là nhờ sự quan tâm chỉ đạo cụ thể, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phong trào các cấp được thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị thành viên.

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 701/726 thôn, làng, khu phố xây dựng xong Quy ước, được UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đạt 97% so với tổng số. Nhiều huyện có 100% làng, khu phố xây dựng xong quy ước được UBND huyện phê duyệt và triển khai thực hiện như: Thuận Thành 108/108, Yên Phong 74/74, Quế Võ 111/111. Tính từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh có 2,5 triệu lượt hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa và gần 6.000 lượt làng, khu phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa. Nếu năm 2000, toàn tỉnh có 116.638 gia đình và 229 làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa các cấp thì năm 2012 dự kiến có 228.957 gia đình và 370 làng, khu phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa và có 650 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và ngày càng có sự phát triển với hơn 1.000 câu lạc bộ thể dục thể thao thu hút hàng chục nghìn người tham dự; tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 32%, tỷ lệ gia đình tập luyện thể thao đạt 16%... Đó là những kết quả ấn tượng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh Bắc Ninh trong hơn chục năm qua.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới các ngành, địa phương trong toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của phong trào cũng như vai trò của sự nghiệp văn hóa trong công cuộc đổi mới đất nước; khắc phục một số tồn tại, hạn chế, tránh những biểu hiện hình thức, chạy đua theo thành tích và quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường tại các làng, khu phố văn hóa; tăng cường sự phối kết hợp giữa các ngành thành viên BCĐ phong trào các cấp và lồng ghép các phong trào của mỗi ngành với nội dung phong trào “TDĐKXDĐSVH”, làm cho phong trào ngày càng phong phú, thống nhất trong đa dạng và đạt chất lượng thực sự.

Tin từ BN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác