Bắc Ninh: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng làng, khu phố văn hóa

(Cinet)-Nhằm xây dựng làng, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015 đạt kết quả tốt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- thường trực BCĐ phong trào "TDDKXDĐSVH" tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực.

Bắc Ninh được xác định là nơi khởi nguồn của phong trào xây dựng làng văn hóa, với mô hình làng văn hóa Trang Liệt, phường Dòng Quang, thị xã Từ Sơn. 10 năm qua (giai đoạn 2000- 2010), việc xây dựng làng, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có những chuyển biến tích cực và trở thành cuộc vận động văn hoá lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, đem lại những kết quả có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...

Phong trào xây dựng làng, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2000- 2009, có 4.191 lượt làng, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, riêng năm 2009 có 433/726 làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếu năm 2000, chỉ có 197.266 gia đình đạt danh hiệu, thì đến năm 2009, đã tăng lên tới 2/2.023 (đạt 85% so với tổng số hộ gia đình). ước, năm 20/0, toàn tỉnh sẽ có 470/726 làng khu phố đạt danh hiệu văn hoá (đạt 65% so với tổng số), trên 2/7.000 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt 85,79%).

Từ những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, có thể khẳng định, phong trào "xây dựng làng, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa" đã coi trọng chất lượng. góp phần tích cực vào việc tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị. an ninh quốc phòng của tỉnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân ở cơ sở. Trong các làng, khu phố văn hoá, do triển khai thực hiện tết Qui ước, hương ước tự quản và Quy chế dân chủ nên tình hình an ninh chính trị. trật tự an toàn xã hội ổn định; các di tích lịch sử văn hóa được bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát huy giá trị; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn. lưu giữ thuần phong mỹ tục trong quan hệ ứng xử giữa các cá nhân gia đình, cộng đồng được phát huy.

được những kết quả trên là do một số nguyên nhân chủ yêu sau:

Một là, phong trào xây dựng làng, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa luôn được sự quan tâm chỉ đạo cụ thể, sát sao của Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh, cấp ủy Dảng, chính quyền. BCD phong trào các cấp đã có sự thống nhất trong công tác hường dẫn, tổ chức thực hiện và phát huy tết vai trò tham mưu cho các cấp ủy Dảng, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào.

Hai là, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực BCD phong trào "TDĐKXDĐSVH", tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành thành viên trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai lồng ghép các nội dung, tạo sự thống nhất, từng bước nâng cao chất lượng phong trào.

Ba là, những kết quả đã đạt được của phong trào có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kính tế. xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, giảm bớt các tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo khí thế thi đua trong từng cả nhân, từng gia đình, từng tập thể, địa bàn dân cư và trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quần chúng.

Để việc xây dựng làng, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015 đạt kết quả tốt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- thường trực BCĐ phong trào "TDDKXDĐSVH" tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên tham gia, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của BCĐ Trung ương; tổng kết kinh nghiệm; nghiên cứu, đề xuất những tiêu chí về xây dựng làng, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa. Các ngành thành viên BCĐ tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành mình để hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện. Đầu năm, các huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn, thôn, làng, khu phố triển khai đăng ký, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tiêu chuẩn làng, khu phố văn hóa, cuối năm đánh giá, bình xét và công nhận các danh hiệu thi đua một cách công khai, đúng quy trình. Ngoài tiêu chí công nhận danh hiệu làng, khu phố văn hóa theo Quyết định số 62 của Bộ Văn hóa, Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí đối với làng và 4 tiêu chuẩn, 14 tiêu chí đối với tổ dân phố), để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng, khu phố văn hóa, BCĐ các huyện, thị, thành phố đã đưa ra những tiêu chí không xét công nhận đạt chuẩn văn hoá đối với các đơn vị vi phạm:

+ Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên tăng hơn năm trước;

+ Có khiếu kiện đông người vượt cấp;

+ Để xảy ra trọng án;

+ Có tệ nạn xã hội phát sinh tăng.

+ Chi bộ không được công nhận là trong sạch vững mạnh.

 

PV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác