Bắc Ninh: Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH

Bắc Ninh: Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
Tỉnh Bắc Ninh (nguồn: internet)
(Cinet)- Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bản tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần phát triển toàn diện và thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân.
Để đạt được những thành công đó, không thể không nhắc đến vai trò lãnh đạo của các ban, ngành địa phương. Bên cạnh việc thường xuyên sát sao, kiểm tra chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương và một số cơ quan, hàng năm, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đều tổ chức sơ kết, đánh giá phong trào, để kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời khắc phục hạn chế được những vấn đề nảy sinh. Nhờ vậy phong trào đã không ngừng phát triển lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng, đem lại hiệu quả cao cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn.
Cụ thể, trong sáu tháng đầu năm, tỉnh đã triển khai tốt việc tuyên truyền, quảng bá giới thiệu giá trị các di sản văn hóa; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống được các cấp chính quyền và nhân dân cùng quan tâm, nhiều giá trị văn hóa phi vật thể như hát quan họ được nhân dân nêu cao ý thức gìn giữ; tổ chức nhiều sự kiện, chương trình quy mô lớn; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức lễ hội và hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch; thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, kỷ niệm ngày truyền thống và thực hiện chương trình hành động về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; Hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quản lý di tích được tăng cường. Trong đó, điển hình nhất là chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ” năm 2015 đã đạt được những thành công và mang tới hiệu quả tích cực.
Bắc Ninh: Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 2
Nhiều giá trị văn hóa phi vật thể như hát quan họ được nhân dân nêu cao ý thức gìn giữ

Song song với việc chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Bắc Ninh còn quan tâm đến việc xây dựng thiết chế văn hóa, kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, hệ thống điện chiếu sáng, các khuôn viên cây xanh, sân chơi bãi tập, nhà văn hóa, hệ thống loa truyền thanh ở các khu dân cư,…
Trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, tỉnh đã đưa vào triển khai thí điểm hoạt động hướng dẫn cho khách trên xe theo 3 tour du lịch trọng điểm của tỉnh. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình cũng được các cấp, các ngành quan tâm và triển khai nhân rộng như: Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, kế hoạch hóa gia định; công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, … cũng được quan tâm, tổ chức thực hiện. Đặc biệt, trong thời gian qua, 89.7% xã, phường, thị trấn đã bố trí được cán bộ văn hóa thực hiện nhiệm vụ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, gia đình thông tin truyền thông; trên 1.500 lượt cán bộ làm công tác gia đình được tham gia tập huấn các lớp nghiệp vụ trong kể từ năm 2012. Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã triển khai thành công mô hình điểm về các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình. Tính đến tháng 6 năm 2015, toàn tỉnh có 72% xã, phường, thị trấn triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng được hơn 400 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững…
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển. Mỗi phường đều có một đội văn nghệ xung kích hoạt động nhiều đợt trong năm và tham dự thường xuyên các cuộc thi của thành phố, tỉnh. Các ban, ngành chỉ đạo thưởng xuyên tiến hành tổ chức các giải thi đấu cấp khu vực và cử các đòa vận động viên tham gia thi đấu nhiều giải đấu quốc gia và quốc tế.
Bắc Ninh: Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 3
Phong trào thể dục, thể thao ngày càng phát triển.Trong ảnh: Thi đấu Karate- do tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII.

Thông qua các kết quả đạt được, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi sâu đi sát vào đời sống người dân, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng cuộc sống, trở thành điểm tựa tinh thần bền vững cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Bắc Ninh là đơn vị đứng đầu trong toàn tỉnh về số lượng và chất lượng phong trào xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa.
Trong thời gian tới, tỉnh xác định phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, chương trình, quy hoạch được phê duyệt; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; duy trì và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động sự nghiệp… Làm tốt những điều đó thì chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở sẽ ngày càng được nâng cao.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác