Bắc Yên (Sơn La): Phát triển sâu rộng phong trào TDĐKXDĐSVHƠKDC

Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được triển khai, trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên khắp địa bàn huyện Bắc Yên… kết quả nổi bật là khơi nguồn nội lực và phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Hà Tiến Chức, Chủ tịch MTTQ huyện Bắc Yên cho biết: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, nổi bật là xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, huyện đã vận động các đơn vị, cá nhân ủng hộ quỹ trên 1 tỷ đồng, vận động nhân dân đóng góp hơn 200 nghìn ngày công vận chuyển, xây dựng 342 ngôi nhà “đại đoàn kết”. Ngoài ra, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ vốn sản xuất, người nghèo cô đơn không nơi nương tựa, khắc phục thiệt hại do thiên tai.. trị giá 267 triệu đồng.
MTTQ huyện còn vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào “Tương thân tương ái”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, đóng góp trên 355 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng 119 sổ tình nghĩa cho các gia đình chính sách; vận động, quyên góp ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện 450 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 1.705 hộ bị ảnh hưởng thiên tai, hỏa hoạn và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với Ban đại diện người cao tuổi và Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 3 nghìn hội viên trị giá trên 40 triệu đồng.
Không chỉ vận động nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào xóa đói giảm nghèo, công tác nhân đạo, hằng năm, MTTQ huyện còn phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, chấp hành quy ước, hương ước của bản, khu dân cư.  Đến nay, 100% các bản, tiểu khu xây dựng quy ước, hương ước, xây dựng tổ hòa giải; phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức trên 3 nghìn buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 300 nghìn lượt người; cảm hóa giáo dục 238 người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng...

Từ khi triển khai cuộc vận động, số  cơ quan, đơn vị, gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá hằng năm ngày càng tăng; quy ước nếp sống văn hoá mới được thực hiện nghiêm túc; các hủ tục lạc hậu dần bị loại trừ... toàn huyện hiện có 135 đội văn nghệ, 52 đội bóng đá, 58 đội bóng chuyền, 33 câu lạc bộ văn hóa thể thao; trên 95% khu dân cư không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội; 15/16 xã, thị trấn có nhà văn hóa; 66 cơ quan, trường học, 6.422 gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa…

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Bắc Yên đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức trong đời sống của các tầng lớp dân cư.

 

Theo SL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác