Bạch Thông (Bắc Kạn): Chung tay xây dựng nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố

Trong những năm qua, phong trào chung tay xây dựng nhà văn hoá (NVH) thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bạch Thông đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Các công trình này đã góp phần phát huy hiệu quả tích cực, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc đân tộc. Thường trực Huyện uỷ Bạch Thông đã ra Nghị quyết về việc đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong đó có phong trào xây dựng Nhà văn hoá.

Nhà văn hoá là nơi sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trong trong đời sống cộng đồng của người dân địa phương. Để phong trào xây dựng NVH được rộng khắp, ngay từ năm 2007 huyện đã có chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà văn hoá tại xã Tân Tiến với tổng trị giá 120 triệu đồng. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tùy theo điều kiện địa phương có cơ chế hỗ trợ kinh phí từ 30% đến 70% cho các NVH xây mới.

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với phương châm: tổ chức khai thác tốt các nguồn lực, đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các tổ chức xã hội. Đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động sự tham gia, đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng thiết chế văn hóa, nhất là NVH đã được nâng lên đáng kể và tạo sự chuyển biến lớn trong hành động. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 133/155 NVH, giờ đây bà con trong thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện không còn tình trạng mượn nhà dân để họp hoặc tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, tập huấn khoa học kỹ thuật có nơi để học tập, sinh hoạt. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều địa phương  có phong trào huy động sức dân xây dựng NVH kiên cố như: Phương Linh (mỗi hộ dân trong thôn đóng góp từ 200- 300 nghìn đồng xây dựng mới NVH thôn), Thị trấn Phủ Thông…

Đáng chú ý, hiện nay nhiều  NVH được xây dựng mới thiết kế theo mô hình nhà đa năng, đáp ứng được nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa và cả hoạt động luyện tập TDTT... Có thể kể đến như: NVH xã Tân Tiến, cụm NVH Cẩm Giàng. Đối với các thôn, bản, tổ dân phố các nhà văn hoá đều được đầu tư xây dựng kiên cố thay thế dần các NVH tranh, tre, vách đất.

Đồng chí Lộc Văn Kiệm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bạch Thông cho biết: Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân làm Nhà văn hoá, hàng năm huyện còn cấp thêm trang thiết bị bên trong NVH như: Loa, đài, tăng âm, mic. Huyện Bạch Thông phấn đấu đến năm 2015 có 100% số thôn có NVH. Cùng đó, trong khoảng thời gian này tập trung chỉ đạo cải tạo, nâng cấp những NVH có diện tích hẹp, cũ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân dân. Bên cạnh việc tích cực xây dựng, cải tạo NVH, huyện cũng tập trung đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả hoạt động NVH.

Những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện phong trào xây dựng NVH là sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các đoàn thể, ngoài ra là huy động sức mạnh tổng hợp cả về sức người và sức của từ đại bộ phận nhân dân và các tổ chức xã hội... tạo ra bước đột phá lớn trong việc đầu tư xây dựng thiết chế NVH./.

Theo BK

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác