Bài học kinh nghiệm từ phong trào TDĐKXDĐSVH ở Bà Rịa-Vũng Tàu

(Cinet) – 10 năm qua phong trào TDĐKXDĐSVH của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn được xây dựng chương trình hoạt động thường xuyên hàng năm tạo sự phối hợp và nâng cao chất lượng các cuộc vận động trên địa bàn nhằm xây dựng các khu dân cư một cách toàn diện, đồng thời chú trọng việc nâng cao các danh hiệu đã đạt được.

Bài học kinh nghiệm từ phong trào TDĐKXDĐSVH ở Bà Rịa-Vũng Tàu - ảnh 1
Xác định phong trào TDĐKXDĐSVH là phong trào quần chúng rộng lớn, cần huy động sự tham gia tích cực của từng gia đình, cá nhân và toàn xã hội, Ban chỉ đạo đã triển khai thực hiện phong trào bằng các nội dung cụ thể.
Xây dựng gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến được thể hiện cụ thể bằng nhiều hình thức và phương pháp tiến hành, với nhiều tên gọi khác nhau. Từ phong trào chung của tỉnh đã nổi lên một số phong trào thi đua tiêu biểu như phong trào vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Xóa đói giảm nghèo, xây dựng quỹ Ngày vì người nghèo; phong trào Dạy tốt, học tốt; phong trào Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; phong trào Thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang nhân dân; phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.
Xây dựng gia đình văn hóa:
Ban vận động ở khu dân cư tổ chức công bố quyết định và danh sách gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa vào “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (ngày 18/11 hàng năm). Hội liên hiệp phụ nữ có phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phong trào “Xây dựng gia đình nông dân văn hóa” của Hội nông dân với nội dung “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn”, “Thi đua phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng”. Ban Trị sự Phật giáo thực hiện phương châm “Đạo pháp dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” với các hoạt động từ thiện xã hội góp phần làm cho đời sống vật chất của chúng sinh an vui, vận động gia đình phật tử xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa…Ủy ban đoàn kết công giáo với tinh thần “Sống tốt đời đẹp đạo” vận động các gia đình giáo dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư.
Xây dựng thôn, ấp, khu phố văn hóa:
Năm 2001, toàn tỉnh có 221 thôn, ấp, khu phố văn hóa, đạt 69.4%. Đến hết năm 2009, toàn tỉnh đạt 472/554 khu phố, thôn, ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 91,2%. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa cũng được quan tâm. Tuy chưa có quy định cụ thể của trung ương nhưng việc xây dựng đề án xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa cũng được các cấp ủy Đảng đưa vào nghị quyết để phấn đấu thực hiện. Năm 2001, toàn tỉnh chưa có xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, đã có 24/82 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 26,3%; 01 huyện (Côn Đảo-năm 2001) và thị xã Bà Rịa (năm 2010) đạt danh hiệu văn hóa.
Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư: Cuộc vận động đã phát huy truyền thống đoàn kết, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” trong toàn xã hội. Trong các năm qua, cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các hộ gia đình đồng tình hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả. Tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, hiến máu nhân đạo, tổ chức bếp ăn tình thương giúp đỡ người khám chữa bệnh, cấp xe lăn, xe lắc miễn phí cho người nghèo khuyết tật, mổ mắt miễn phí cho người mù lòa nghèo, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo…được phát triển sôi nổi rộng khắp.
Xây dựng và thực hiện công sở, doanh nghiệp, đơn vị, lực lượng vũ trang có nếp sống văn hóa:
Cuộc vận động “Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa” được triển khai thực hiện từ năm 2001. Từ đó đến nay, hàng năm, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Phòng Văn hóa – Thông tin tổ chức triển khai, vận động CNVCLĐ thực hiện tương đối nghiêm túc và đã đạt được một số kết quả nhất định. Qua kết quả bình xét, đến nay đã công nhận 658 đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa trên tổng số 960 đơn vị đăng ký tham dự, đạt 93,1%.
Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”:
Cuộc vận động tuyên truyền “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được gắn kết với phong trào TDĐKXDĐSVH đã được đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh hưởng ứng sôi nổi và tích cực.
Phong trào TDTT quần chúng ngày càng được mở rộng và phát triển mạnh mẽ rộng khắp trong các địa bàn cơ sở xã, phường trong tỉnh đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số.
Phong trào học tập, lao động sáng tạo:
Hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Khoa học công nghệ, trung tâm, Viện nghiên cứu, Cục, Vụ, các trường đại họ, lực lượng khoa học kỹ thuật trong và ngoài ngành triển khai thực hiện các đề tài, các dự án nghiê cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư thực hiện Dự án khuyến nông cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Thông qua Dự án, các hộ nghèo có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giải quyết việc làm, góp phần ổn định cuộc sống.
T.H     
    

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác