Báo cáo kết quả Hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở”

(Cinet) - Mới đây, Cục Văn hoá cơ sở đã có văn bản số 133/BC-VHCS báo cáo kết quả Hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở” và Lớp Tập huấn “Nâng cao kỹ năng, phương pháp sáng tác tranh cổ động tuyền truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị”.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 211/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc giao Cục Văn hoá cơ sở tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở” và Lớp Tập huấn “Nâng cao kỹ năng, phương pháp sáng tác tranh cổ động tuyền truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị”, Cục Văn hoá cơ sở đã tổ chức Hội nghị vào ngày 03/4 và Lớp Tập huấn từ ngày 04 - 08/4 tại Thành phố Đà Nẵng, kết quả cụ thể như sau:

Về Hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở”:

Tham dự Hội nghị có gần 250 đại biểu đại diện Văn phòng Bộ, các Sở, ban, ngành; các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng; các cán bộ, họa sỹ đang công tác tại các Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin - Triển lãm cấp tỉnh, thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao, Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp quận, huyện của 43 tỉnh, thành phố.

Hội nghị đã nghe 11 ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị. Về cơ bản, các đại biểu cho rằng hoạt động tuyên truyền đã góp phần quan trọng tạo nên sự thành công của Cách mạng Việt Nam và những trang sử vẻ vang của dân tộc qua các thời kỳ; việc tổ chức Hội nghị là cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cổ động trực quan còn những hạn chế, cụ thể:

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cụ thể để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trong cả nước chưa đáp ứng kịp thời sự phát triển của xã hội.

Sự phối họp giữa các cơ quan, đơn vị đoàn thể có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, thường xuyên nên công tác tuyên truyền chưa được kịp thời, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban ngành chưa thực sự quan tâm đúng mức, nên tiến độ thực hiện chưa được đồng đều, một số mặt công tác hiệu quả chưa cao, chất lượng chưa tương ứng với số lượng.

Trình độ một số cán bộ công tác trong lĩnh vực tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Lực lượng chuyên trách và cộng tác viên làm công tác tuyên truyền đa số chưa có chuyên môn nghiệp vụ và chưa thường xuyên được đào tạo tại các lớp tập huấn, lại phải kiêm nhiệm nên việc tập trung và phát huy khả năng chuyên môn, nghiệp vụ còn những hạn chế nhất định trong việc đáp ứng với tình hình phát triển của đất nước.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng trong công tác tuyên truyền vẫn còn thiếu, cũ kỹ hư hỏng và lạc hậu, kinh phí hỗ trợ còn nhiều hạn hẹp chưa đáp ứng với yêu cầu tình hình hiện nay.

Công tác xã hội hóa hoạt động tuyên truyền tuy được các cấp, các ngành quan tâm nhưng chưa được đầu tư thỏa đáng chưa có sự kết hợp hài hòa giữa công tác tuyên truyền với các hoạt động kinh doanh sinh lời khác nhằm đẩy mạnh tiến trình xã hội hóa hoạt động tuyên truyền.

Để đáp ứng đuợc yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trong thời gian tới, Hội nghị đã đưa ra một số kiến nghị sau:

Bộ VHTTDL cần phối hợp với Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản lý và chế độ chính sách đối với hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan; quy định về thực hiện tuyên truyền bằng hình thức xã hội hóa có yếu tố quảng cáo thương mại.

Bộ VHTTDL cần quan tâm đầu tư kinh phí hơn nữa đối với hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở. Có như vậy công tác tuyên truyền mới triển khai được nhanh hơn, đảm bảo chất lượng yêu cầu của công tác tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Đẩy mạnh việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý nhà nước và đội ngũ họa sĩ; tổ chức giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý và trực tiếp làm công tác tuyên truyền cổ động trực quan.

Lớp Tập huấn “Nâng cao kỹ năng, phương pháp sáng tác tranh cổ động tuyền truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị”

Lớp Tập huấn được tổ chức từ ngày 04 - 08/4 với sự tham gia của 120 học viên đại diện Sở VHTTDL, các cán bộ, họa sỹ đang công tác tại các Trung tâm Văn hoá, Trung tâm Thông tin - Triển lãm cấp tỉnh, thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao, Trung tâm Văn hoá Thể thao cấp quận, huyện của 43 tỉnh, thành phố.

Nội dung tập huấn tập trung vào công tác sáng tác tranh cổ động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị. Kết quả từ 600 phác thảo, các học viên đã thể hiện được 250 tranh cổ động hoàn chỉnh đáp ứng kịp thời công tác tuyên truyền trong năm 2012 bằng hình thức cổ động trực quan: tuyên truyền về Biển, Đảo Việt Nam; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012).

Kết thúc chương trình tập huấn, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức cho học viên đi tham quan thực tế tại Bảo tàng Chăm và Ngũ Hành Sơn để tạo điều kiện hoạt động thực tế, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn giữa các học viên, đồng thời tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của thành phố Đà Nẵng.

Cục Văn hóa cơ sở nhận được nhiều ý kiến của các học viên cho rằng Lớp Tập huấn đã đạt được yêu cầu và mục đích đặt ra, thời gian tổ chức Lớp là phù hợp, giảng viên có kinh nghiệm, nghiêm túc, nhiệt tình. Các học viên đề nghị Bộ VHTTDL nên duy trì việc tổ chức các Lớp Tập huấn để giúp cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong cả nước thống nhất và đạt hiệu quả, khẳng định vai trò của tranh cổ động trong công tác tuyên truyền.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác